YouTube

INA u zajednici

INA je kompanija s pedeset godina dugom tradicijom dobre suradnje sa zajednicama u kojima posluje. Želimo biti poželjan partner koji podupire razvoj i sam aktivno sudjeluje u životu zajednice. Uvijek smo spremni na dijalog, suradnju i sudjelovanje u inicijativama koje doprinose boljoj kvaliteti života, a i sami pokrećemo zajedničke projekte s lokalnim zajednicama.
INA pomaže zajednicama brojnim donacijama, akcijama INA Kluba volontera i kroz druge projekte u kojima je partner zajednicama. 
 
Naše inicijative:

INA Klub volontera
Povodom obilježavanja Europske godine volontiranja, 2011. godine, INA je osnovala Klub volontera koji danas broji 623 člana. U četiri godine postojanja ukupno je gotovo tisuću volontera sudjelovalo u 75 akcija s više od sedam i pol tisuća darovanih sati. U 2015. godini broj članova narastao je za 30% u odnosu na 2014. Za svoj rad Klub je osvojio nekoliko nagrada.  -više-

 
Projekt Zeleni pojas
Svake godine, kroz javni natječaj, INA sufinancira ekološke projekte poput pošumljavanja, uređenja zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, edukacije o ekologiji i sl. Odabranim projektima INA pruža financijsku podršku te mogućnost potpore Ininog Kluba volontera. Kandidati trebaju pridonijeti 20% od ukupnog budžeta.
- Zeleni pojas 2014. -
- Zeleni pojas 2015. -

 
Projekt „Prostor za vaše ideje“
INA daje u najam svoje prostore zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama s ciljem doprinosa razvoju kvalitetnih projekata lokalne zajednice. Budućim partnerima nudimo povoljnije uvjete za dugoročni zakup lokacija, pomoć u razvijanju poslovne ideje te potencijalno sudjelovanje kao investicijski partner. -više-
Projekt spajalica
Projekt spajalica dio je šire inicijative „Prostor za vaše ideje“ pokrenute u rujnu prošle godine s ciljem da se odabrane nekretnine, koje su u vlasništvu kompanije, ustupe na korištenje udrugama i pojedincima koji će svojim radom doprinositi kvaliteti života lokalne zajednice.  - više-
 Pomoć Slavoniji
INA je odmah priskočila u pomoć poplavljenim područjima u istočnoj Slavoniji: donirali smo više od milijun kuna u novcu i gorivu, stavili na raspolaganje našu tehniku te prikupili veću količinu hrane, vode i drugih potrepština. Kako bi se život što prije vratio u poplavljeni kraj, u Gunji je INA pomogla izgradnju Društvenog doma s 2,5 milijuna kuna. - više-

 
 
Razminiranje Hrvatske
INA se sustavno uključila u razminiranje, među prvima u Hrvatskoj. Surađujući sa Zakladom za humanitarno razminiranje Hrvatske „Hrvatska bez mina“ i Hrvatskim centrom za razminiranje INA je od 2011. godine do danas donirala 1,8 milijuna kuna. -više-


 
INA prijatelj SOS Dječjeg sela Hrvatska
Suradnju s SOS Dječjim selom Hrvatska INA je započela 2010. godine kroz različite projekte i inicijative. Kroz pet godina suradnje, donirali smo više od milijun kuna u sklopu godišnjih donacija i podrške pojedinim projektima. U suradnju se svojim aktivnostima uključio INA Klub volontera. -više-


 
INA za djecu 
INA pomaže različite programe i manifestacije vezane za dječje stvaralaštvo, a zadnjih godina fokusirani smo na pomoć dječjim vrtićima. Na riječkom i sisačkom području pomogli smo obnovu dječjih igrališta opremivši ih sigurnosnim podlogama kako bi se djeci omogućio siguran boravak i igra na otvorenom.  -više-


 
Suradnja sa studentima i učenicima
INA godinama ostvaruje uspješnu suradnju sa studentima, kroz sudjelovanje ili samostalno provođenje niza projekata. Prepoznata je od strane studenata po projektima Freshhh, Growww i NajMentorica te Junior Freshhh program za srednjoškolce. Kompanija više godina za redom osvaja nagrade Zlatni indeks.  -više-