YouTube

Prirodni plin

Prirodni plin je fosilno gorivo koje se najvećim dijelom sastoji od metana (CH4), koji je najjednostavniji ugljikovodik bez mirisa i okusa.
Prirodni plin je idealno fosilno gorivo jer je vrlo čist, jednostavan za transport i upotrebu. Čišći je od nafte i ugljena, pa se sve više spominje i kao rješenje za postojeće klimatske promjene i probleme sa lošom kvalitetom zraka. Upotreba prirodnog plina je raznovrsna, upotrebljava u domaćinstvu, koristi se kao sredstvo za grijanje, u maloprodaji i uslužnim djelatnostima, u industriji, za proizvodnju toplinske i električne energije. 

Ugovorni uvjeti za prodaju prirodnog plina u plinskoj godini 2015-2016


Ugovorni uvjeti za opskrbu prirodnim plinom u plinskoj godini 2015-2016

Ugovorni uvjeti za prodaju prirodnog plina u plinskoj godini 2014-2015

Ugovorni uvjeti za opskrbu prirodnim plinom u plinskoj godini 2014-2015

Popis neposrednih clanova bilancne skupine INA, d.d.

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom