YouTube

Web obrazac za sudjelovanje u nagradnoj igriWeb obrazac za sudjelovanje u nagradoj igri


Kako bi sudjelovali u nagradnoj igri ispunite web obrazac sa slijedećim podacima: ključna riječ (ključna riječ je INA), broj računa, ime i prezime, adresa, grad i Vaš broj  telefona.
Svaki sudionik može poslati neograničeni broj poruka sa različitim brojevima računa, a jedinstveni broj računa može samo jednom ući u obzir za osvajanje nagrada. Jedan sudionik nagradne igre može osvojiti samo jednu nagradu, a ukoliko bude izvučen i drugi puta, gubi pravo na nagradu. Sve neispravno popunjene ili nepotpune prijave automatski se isključuju  iz završnog izvlačenja.


 

Ključna riječ:
(Ključna riječ je INA)
Broj računa:
Ime i prezime:
Adresa:
Grad:
Vaš broj telefona:
(Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o osvojenoj nagradi) 


 
.