YouTube

Važni kontakti

 Sjedište:
INA – Industrija nafte, d.d.
Avenija Većeslava Holjevca 10
p.p. 555
10 002 Zagreb
Hrvatska
Tel: (01) 6450 000

E-mail: ina-besplatni.telefon@ina.hr 
INA BESPLATNI TELEFON: 0800 1112

 
Zahtjevi za donacije i sponzorstvaE-mail: donacije@ina.hr
              sponzorstva@ina.hr
Tel.: (01) 6450 711 radnim danom od 10 do 14 sati.
Upiti vezani za područje marketingamarketingina@ina.hr


 
 
INA kartica - prijava gubitka kartice

U slučaju gubitka INA Kartice, molimo Vas da gubitak odmah dojavite autorizaciji INA
kartice na Telefon: (01) 6451 308 i pisano potvrdite na faks (01) 6452 308 ili na adresu:

INA d.d. - INA Kartica,
Av. V. Holjevca 10,
10020 Zagreb
Veleprodaja
PRAVNE OSOBE

Podrška kupcima
Tel: (01) 6450 523
Fax: (01) 6452 061
E-mail: veleprodaja@ina.hr


FIZIČKE OSOBE

ZA NARUČIVANJE UNP-a: kliknuti ovdje
ZA NARUČIVANJE LUEL-a:
Besplatni telefon 0800-0809            
(za područje cijele Hrvatske)