YouTube

INA kartica

INA kartica je međunarodna kartica namijenjena pravnim osobama koju možete koristiti na svim prodajnim mjestima INA, d.d. kao i na drugim prodajnim mjestima na kojima je istaknut znak INA kartice u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji, Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Rumunjskoj i Slovačkoj. INA karticu možete koristiti i za  plaćanje cestarina, tunelarina i mostarina na svim pravcima autocesta u Hrvatskoj kao  i vezivanje trajnih naloga ENC uređaja HAC-a.
INA kartica Vam omogućuje potpunu sigurnost, brzu i kvalitetnu uslugu i iznad svega - štedi vrijeme. Saznajte sve o pogodnostima korištenja INA kartice, kontaktirajte nas i uvjerite se u njezinu vrijednost.

Za sva pitanja obratite nam se na kontakt:

INA kartica, Av. V. Holjevca 10, tel.: (01) 6451 304, faks: (01) 6452 531

 

Za sva pitanja možete se obratiti na brojeve telefona i faksa:
Tel: (01) 6451 304,
Faks: (01) 6452 304

e-pošta: inakartica@ina.hr


INA d.d.,
INA kartica,
Avenija V. Holjevca 10,
10020 Zagreb
Prijava gubitka INA kartice
U slučaju gubitka INA kartice, molimo Vas da gubitak odmah dojavite autorizaciji INA kartice na broj telefona (01) 6451 308 i pisano potvrdite na
faks (01) 6452 308 ili na adresu:

e-poštom: autorizacija@ina.hr 
 
INA d.d.,
INA kartica,
A. V. Holjevca 10,
10020 Zagreb