YouTube

Ugradnja auto plin uređaja

Autoplin uređaji se ugrađuju u svaki četverotaktni benzinski motor.
Autoplin uređaje ugrađuju isključivo ovlašteni serviseri, koji imaju odobrenje od Centra za vozila Hrvatske.

Postupak ugradnje autoplin uređaja u automobil:
 • Ugradnja uređaja kod ovlaštenog autoplin servisera
 • Ispitivanje vozila u ovlaštenoj Stanici za tehnički pregled vozila, u roku od 15 dana od ugradnje autoplin uređaja
 • Stanica za tehnički pregled porsljeđuje dokumente o ispitivanju vozila Centru za vozila Hrvatske, koji poslije njihove analize i obrade ispostavlja iste vlasniku vozila.

Uređaji i orema za pogon motornih vozila autoplinom
 • Spremnik plina
 • Aramatura spremnika plina
 • Pročišćavač spremnika plina
 • Isparivač plina
 • Regulator tlaka
 • Plinski ventil
 • Vodovi za plin niskog tlaka
 • Vodovi za plin visokog tlaka
 • Vodovi sredstava za grijanje
 • Električni uređaji i instalacije
Spremnik plina mora imati:

Naziv proizvođača, godinu proizvodnje, naziv vrste plina koji se puni, podatak o obujmu, datum posljednjeg pregleda i ispitivanja od strane inspekcije nadležne za tlačne posude, žig inspekcije za posude pod tlakom kao dokaz uspješno obavljenog pregleda i ispitivanja, i to za UNP: najveću dopuštenu masu punjenja u kilogramima, a za metan: najveći dopušteni tlak punjenja u MP-u ili barima.
Ako je spremnik plina homologiran mora imati trajno upisane podatke sukladno odredbama odgovarajućeg ECE pravilnika. Vozač može takav spremnik s navedenim podacima nabaviti i sam te doći na ugradnju.

Ventil spremnika plina je uređaj koji se postavlja izravno na spremnik a služi za zatvaranje spremnika u slučaju kad treba spriječiti neželjeno istjecanje plina iz spremnika.

Sigurnosni uređaji na armaturi spremnika plina moraju spriječiti stvaranje prekomjernog tlaka u spremniku kao i prekomjerno istjecanje plina iz spremnika (lom cijevi). Ti uređaji su: ograničavač protoka i uređaj za osiguranje protiv previsokog tlaka.

Ograničavač protoka je sigurnosni uređaj koji pri lomu cijevi za odvod plina mora smanjiti količinu plina koja će istjecati na najviše 10% od najvećeg mogućeg protoka plina.

Uređaj za osiguranje protiv previsokog tlaka je uređaj koji mora u spremniku plina spriječiti stvaranje tlaka većeg od 2,5 MPa (25 bar), odnosmo 3 MPa (30 bar) za uređaje koji se ugrađuju u vozilo poslije 1. siječnja 2001. godine, kod UNP-a i tlaka većeg od 30 MPa (300 bar) kod metana.

Uređaj protiv prekoračenja temperature u slučaju požara je sigurnosni uređaj koji mora ispustiti plin iz spremnika pina u atmosferu ako temperatura sigurnosnih elemenata u ovom uređaju dosegne najviše 100°C ± 5°C.
Sigurnosni uređaji na armaturi spremnika plina i ventil spremnika plina mogu biti konstruirani i izvedeni tako da čine jednu cjelinu.

Zaštitno kućište armature spremnika plina mora spriječiti moguće propuštanje plina iz dijelova armature spremnika u prostor za vozača i putnike, uključujući i prtljažnik.

Priključak za punjenje je uređaj koji omogućuje punjenje spremnika plina samo određenom vrstom plina i pod određenim tlakom u skladu sa izvedbom spremnika plina.

Nepovratni ventil između priključka za punjenje i spremnika plina je uređaj koji mora spriječiti povratno strujanje plina iz spremnika plina prema priključku za punjenje.

Pokazivač količine plina za UNP je uređaj koji pokazuje količinu plina u spremniku plina.
Tlakomjer za metan pokazuje tlak metanau spremniku plina.

Pročišćivač plina je uređaj koji sprječava prolaz nečistoće iz spremnika plina prema drugim uređajima.

Isparivač plina je uređaj u kojem UNP ISPARAVA I PRELAZI IZ TEKUĆEG U PLINOVITO STANJE POD UTJECAJEM TOPLINE.

Regulator tlaka je uređaj kojim se smanjuje tlak plina s tlakom u spremniku i podešava na radni tlak koji odgovara stvaranju smjese pogodne za rad motora.

Plinski ventil je uređaj koji prekida dovod plina iz spremnika plina u isparivač plina i regulator tlaka kad motor ne radi,odnosno kada se plin ne upotrebljava kao pogonsko gorivo za rad motora.

Priključak za pražnjenje, ako je ugrađen, je uređaj koji u slučaju potrebe služi za pražnjenje plina iz vodovoda i uređaja koji se nalaze iza ventila spremnika plina.

Ventil tekućeg goriva je uređaj koji za vrijeme dok se motor opskrbljuje plinom kao pogonskim gorivom zatvara dotok drugih vrsta goriva (benzina, dizelskog goriva) u uređaj za opskrbljivanje motora gorivom.

Servis vozila na autoplin

svakih 20 000 km
jednom godišnje
nakon 100 000 km obavezan "veliki servis", svakih 5 godina obnova atesta spremnika autoplina

Vrste spremnika

cilindrični = 45 – 120 l
toroidalni = 22 – 77 l , ugrađuju se umjesto rezervnog kotača

Punjenje plinskog spremnika autoplina iznosi max. 80% od ukupnog nazivnog volumena.