YouTube

Rafinerija nafte Rijeka

Rafinerija nafte Rijeka smještena je na Urinju, a zauzima 3,5 četvorna kilometra priobalnog područja Kostrene i Bakra, 12 kilometara južno od Rijeke, najkraće i najpogodnije veze srednje Europe i Mediterana.

INA u Rijeci ima cestovnu, željezničku, morsku i cjevovodnu infrastrukturu za za dopremu i otpremu roba, sirove nafte i naftnih derivata. Rafinerija nafte povezana je podmorskim naftovodom dugim 7,2 km, promjera 20", s lukom i naftnim terminalom u Omišlju na otoku Krku (JANAF).


Poslovanje Ininih rafinerija u skladu je sa zahtjevima međunarodnih normi za sustave upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 ( kao dio certifikata INA d.d), za sustav upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2004 i za sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti OHSAS 18001:2007, što je potvrđeno dodijeljenim certifikatima. Kontrola kvalitete Ininih proizvoda provodi se suvremenim metodama ispitivanja u Rafinerijinim laboratorijima, u skladu s Ovlasnicom po normi HRN EN ISO/IEC 17025 što ju je dodijelio Državni zavod RH za normizaciju i mjeriteljstvo.

U proizvodnom programu Rafinerije nafte Rijeka su: ukapljeni naftni plin, primarni benzin, motorni benzini, petroleji, gorivo za mlazne motore, dizelska goriva, loživa ulja, brodska goriva, tekući sumpor. Kvaliteta proizvoda regulirana je Ininim, hrvatskim i europskim normama, a moguća je i proizvodnja prema posebnim zahtjevima kupaca, utvrđena posebnim Ugovorima.

U Rafineriji nafte Rijeka 12. veljače 2011. svečano je obilježen završetak investicijskog projekta i predaja na korištenje triju  procesnih postrojenja u sklopu Hidrokreking kompleksa -Blagi hidrokreking, Proizvodnja vodika i Izdvajanje sumpora - te brojnih pomoćnih postrojenja i instalacija. Središnje postrojenje kompleksa je Hidrokreking/hidrodesulfurizacija. Putem hidrokrekiranja iz teških ugljikovodika dobivaju se lakši proizvodi, a hidrodesulfurizacijom se iz njih proizvode goriva Euro V kvalitete. Postrojenje za proizvodnju vodika projektirano je za dobavu vodika visoke čistoće postrojenju Hidrokrekinga, a po potrebi i za ostala. Osim vodika, postrojenje proizvodi i visokotlačnu pregrijanu paru koja se koristi  za proizvodnju električne energije. Postrojenje za odsumporavanje, tzv. Claus postrojenje za svaki projektni slučaj je u mogućnosti izdvojiti minimalno 99,8 posto sumpora iz ukupne ulazne sirovine. U srpnju 2011. u rafineriji Rijeka instalirana je stanica za otpuštanje pritiska prirodnog plina čime je omogućeno korištenje prirodnog plina kao energenta.

 
.