YouTube

Rafinerija nafte Sisak

Rafinerija nafte Sisak kontinentalna je rafinerija, smještena 50 kilometara južno od Zagreba. U sklopu  razvoja Ininog rafinerijskog sustava, u Rafineriji nafte Sisak izgrađena su tri postrojenja: postrojenje za izdvajanje sumpora ( tzv. Claus postrojenje), postrojenje za hidrodesulfurizaciju FCC i Postrojenje Izomerizacije. U rujnu 2007. godine pušteno je u rad Postrojenje za odsumporavanje (Claus), čiji je ekološki učinak maksimalno smanjenje emisija sumporovodika i sumporovog dioksida iz sustava rafinerijskog loživog plina. Utjecaj rada Clausa na smanjenje imisijskih koncentracija ovih plinova u okruženju vidljiv je iz podataka koji kažu da je koncentracija SO2 smanjenja za 50,9%, a H2S za 12,5% u odnosu na ranije. U rad je 2009. pušteno i postrojenje HDS FCC benzina (hidrodesulfurizacija FCC benzina), a 2011. pušteno je  u rad i Postrojenje za izomerizaciju.

Rafinerija od sredine 2013. godine ima mogućnost proizvodnje dizelskih goriva s bio komponentom, a u rujnu iste godine je u rad pušten sustav dodatne obrade otpadnih voda KROFTA.
U travnju 2014. izvršena je montaža novih koksnih komora na Koking postrojenju. U posljednjih nekoliko godina INA je uložila više od milijardu kuna u razvoj Rafinerije zahvaljujući čemu su izgrađene nove procesne jedinice s ciljem osiguranja suvremenih standarda prerade sirove nafte i proizvodnje motornih goriva u skladu s hrvatskim i europskim uvjetima. Cilj ulaganja je povećanje zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša i poboljšanje učinkovitosti u Rafineriji.

 
.