YouTube

3.200,00 kn
Okvirno. € 421,05
+1,59 %
Promjena
INA, d.d. ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi i distribuciji nafte i naftnih proizvoda. Kompanija je usmjerena ostvarivanju novih vrijednosti konstantnim unapređenjem poslovanja i kvalitete svojih proizvoda i usluga, zadovoljavajući istodobno i potražnju u regiji na odgovoran način.
Na ovim stranicama za investitore možete pronaći informacije o aktualnim financijskim rezultatima kao i pregled poslovanja INA Grupe. Stranice uključuju informacije o dionici Ine, kompaniji i njezinom razvoju. Za sve dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju, a naš kontakt možete pronaći ovdje.

Novosti

INA izrađuje detaljni dizajn Postrojenja za obradu teških ostataka

U Rafineriji nafte Rijeka dana 10. studenog 2016. potpisan je ugovor između Ine i španjolske kompanije Tecnicas Reunidas o izradi glavnog inženjerskog projekta (eng. FEED: Front End Engineering Design) za Postrojenje za obradu teških ostataka čija je izgradnja planirana za riječku rafineriju.
 
10.11.2016.|Opširnije

INA pustila u proizvodnju nova plinska polja u Međimurju

INA je započela s probnom proizvodnjom plina na dva proizvodna plinska polja, Vučkovec i Zebanec, a početkom 2017. očekuje se pokretanje proizvodnje i na polju Vukanovec. Povećanje proizvodnje se očekuje na prosječnoj razini 2,0 mboepd (tisuće barela ekvivalenta dnevno) u drugoj polovici 2016., što je oko 5% porasta na razini ukupne Inine proizvodnje, uz dodatni porast u 2017.
 
28.07.2016.|Opširnije

Predmet: INA stekla 33,5% udjela u Energopetrol d.d. Sarajevo

INA i MOL potpisali su Ugovor o stjecanju dionica Energopetrola kojim je INA preuzela 1.840.128, odnosno 33,50% Energopetrolovih dionica u vlasništvu MOL-a.
Ovom transakcijom INA je povećala svoj vlasnički udio u Energopetrolu na 67% te postala većinski vlasnik kompanije čiji će financijski rezultati biti konsolidirani u rezultate INA Grupe.
  
12.07.2016.|Opširnije