YouTube

3.100,00 kn
Okvirno. € 407,89
+1,64 %
Promjena

Ključni financijski pokazatelji


  2012 2013 2014 2014/2013
HRK mil HRK mil HRK mil HRK mil %
         
Neto prihod od prodaje 29.895 27.444 23.759 (13)
EBITDA 4.578 3.678 2.580 (30)
EBITDA bez jednokratnih stavki 4.966 3.805 2.699 (29)
Dobit (gubitak) iz osnovne djelatnosti 1.359 (1.553) (1.712) 10
Dobit iz osnovne djelatnosti bez jednokratnih stavki 2.866 816 523 (36)
Neto financijski gubitak (292) (263) (622) 137
Neto dobit/gubitak 681 (1.508) (1.897) 26
Neto dobit bez jednokratnih stavki 1.887 953 344 (64)
Neto novac iz poslovnih aktivnosti 3.742 4.528 3.859 (15)
Kapitalna ulaganja uključujući jednokratne troškove 1.286 2.013 1.691 (16)
Zarada po dionici        
Osnovna i razrijeđena zarada po dionici (kuna po dionici) 68,1 (150,8) (189,7) 26
Omjer duga i kapitala % 30,83 27,0 20,4  
KLJUČNI POKAZATELJI ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA 2012 2013 2014 2014/2013 %
Rezerve sirove nafte (MM bbl ) 2P 97 95 97 3
Rezerve prirodnog plina (MM boe ) 2P 154 141 125 (11)
Ukupne rezerve ugljikovodika (MM boe ) 2P 267 251 237 (5)
Prosječna dnevna proizvodnja sirove nafte (Mbbl /dan) 12,3 11,6 12,1 5
Prosječna dnevna proizvodnja kondenzata (M boe /day) 3,2 2,4 2,1 (11)
Prosječna dnevna proizvodnja prirodnog plina (M boe /day) 33,0 26,2 24,2 (8)
Ukupna prosječna dnevna proizvodnja ugljikovodika (M boe /day) 48,6 40,2 38,4 (4)
         
KLJUČNI POKAZATELJI RAFINERIJE I MARKETING 2012 2013 2014 2014/2013 %
Ukupna rafinerijska proizvodnja (kt) 4.065 3.707 3.125 (16)
Ukupna prodaja rafinerijskih proizvoda (kt) 3.424 3.467 3.284 (5)
         
KLJUČNI POKAZATELJI TRGOVINA NA MALO 2012 2013 2014 2014/2013 %
Ukupan broj benzinskih postaja 448 444 442 (0)
Ukupna prodaja (000t) 1.042 1.019 994 (2)