Tvrtko Perković, operativni direktor, Korporativni centar

Tvrtko Perković je imenovan na funkciju  od 1. rujna 2012.
Na tu funkciju dolazi s mjesta v.d. direktora Sektora upravljanja ljudskim resursima (od srpnja do rujna 2012.). Karijeru je započeo u INA, d.d. 1986. godine u SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Pogon Remont, kao pripravnik, zatim operativni inženjer, a od 1990. kao šef Sektora specijalnih servisa. Od 1995. do 1997. bio je pomoćnik direktora Sektora tehničkih servisa kad prelazi u CROSCO, d.o.o. na poziciju direktora Sektora za strategiju i razvoj. Tijekom 1999. i 2000. voditelj je projekta implementacije poslovnog informacijskog sustava SAP u INA, d.d. nakon čega je u  CROSCO d.o.o. imenovan na poziciju direktora Sektora strategije, ljudskih potencijala i IT. Od srpnja 2009. obnaša funkciju direktora Sektora podrške upravljanju i poslovanju upstreama u INA d.d., a na funkciju predsjednika Uprave STSI .d.o.o. imenovan je u rujnu 2010. na kojoj ostaje do srpnja 2012.
Diplomirao je na Rudarsko-geološko naftnom fakultetu, smjer naftno rudarstvo u Zagrebu 1985. godine, 1990 – 1993 pohađao je međunarodni studij poslovnog upravljanja MBA na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Odaberite jezik: