Izvješćivanje

Izvješće o održivosti je organizacijski izvještaj koji daje podatke o gospodarskim, ekološkim i društvenim rezultatima kompanije. Objavljuje se na godišnjoj razini, a pokriva informacije koje se odnose na poslovne djelatnosti INA, d.d. i većih društava INA Grupe. Sadrži informacije o ključnim postignućima i izazovima te podatke koji se odnose na,  za INA Grupu, najrelevantnije teme u području održivosti. 
Podaci iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša prate se i izvješćuju sukladno direktivama Međunarodne organizacije rada i hrvatskog zakonodavstva te prema metodologiji praćenja ozljeda na radu EU udruženja naftnih kompanija, CONCAWE-a. Emisije tvari u okoliš određene su mjerenjem, emisijskim faktorima i/ili na osnovi materijalnog bilanciranja. 
U našim izvješćima nastojimo primijeniti metodološke inovacije, pružiti cjelovitu sliku postignuća i ciljeva u različitim segmentima poslovanja, uvid u rizike s kojima se suočavamo te načine na koji ih rješavamo.

Povijest izvješćivanja u Ini

O dugoj tradiciji nastojanja da principe održivog razvoja ugradimo u naše poslovanje svjedoči i činjenica da od 1997. godine objavljujemo nefinancijska izvješća, i to među prvima u Hrvatskoj. Od 2004. Godine objavljujemo Socijalno izvješće sukladno GRI smjernicama.
Od 2007. Inino Izvješće o održivom razvoju sukladno je G3 GRI metodologiji, čime je objedinjeno socijalno i izvješćivanje o zaštiti okoliša. Izvješće za 2014. godinu po prvi puta je objedinjeno s financijskim godišnjim izvješćem u Integrirano godišnje izvješće, što pokazuje važnost održivog razvoja u INA Grupi.
 
U siječnju 2016. godine INA je osvojila “Green Frog Award” nagradu za Godišnje izvješće za 2014. godinu, pobijedivši na Deloitteovom natječaju za najbolje izvješće o održivom razvoju u Hrvatskoj, koje je uključilo financijske, društvene i okolišne aspekte poslovanja s detaljnim opisom aktivnosti na polju održivog razvoja.

Inini napori u pogledu izvještavanja o održivosti prepoznati su i na višoj, regionalnoj razini, te je osvojila posebno priznanje zajedno s još tri tvrtke iz Srednje Europe, u konkurenciji od 76 izvješća (tzv. Disctinction) za izvještavanje o održivom razvoju. Povjerenstvo je posebno nagradilo činjenicu da je INA, d.d. osmislila vlastiti pristup u izradi izvješća koji društvenu odgovornost čini ključnim dijelom razvoja kompanije.

Integrirano godišnje izvješće INA Grupe za 2015. Godinu objavljeno je u svibnju 2016. godine. Nefinancijski dio izvješća pripremljen je sukladno sa smjernicama za izvještavanje GRI G4 i Sektorskom dodatku za naftnu i plinsku industriju.
Izvješće je dobilo potvrdu usklađenosti materijalnosti sa zahtjevima G4 Globalne inicijative za izvještavanje –”Materiality Disclosures”. 

 
Izvješće o održivom razvoju
Download pdf dokumenta
 
Integrirano godišnje izvješće za 2016. god.  Preuzmi PDF - 8.000 KB
Integrirano godišnje izvješće za 2015. god.  Preuzmi PDF - 4.357 KB
Integrirano godišnje izvješće za 2014. god.  Preuzmi PDF - 4.357 KB
Izvješće o održivom razvoju za 2013. god. Preuzmi PDF - 4.003 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2012. god. Preuzmi PDF - 3.003 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2011. god. Preuzmi PDF - 5.003 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2010. god. Preuzmi PDF - 1.809 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2009. god. Preuzmi PDF - 3.233 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2008. god. Preuzmi PDF - 3.160 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2007. god.
Preuzmi PDF - 6.323 KB
 
Izvješće o održivom razvoju za 2006. god. Preuzmi PDF - 4.303 KB  
Socijalno izv. 2005.
Preuzmi PDF - 2.939 KB
 
Ekološko izv. 2005. Preuzmi PDF - 1.440 KB  
Socijalno izv. 2004. Preuzmi PDF - 2.489 KB
 

Za sve informacije vezane za Održivi razvoj Ine i Izvješće o održivom razvoju, možete se obratiti na e-mail adresu: Odrzivi_Razvoj@ina.hr
 
Odaberite jezik: