Plin u bocama
INA puni boce propan-butan plinom za potrebe tržišta Republike Hrvatske. Propan-butan plin u bocama primjenjiv je posvuda gdje je potrebna fleksibilna i lako prenosiva energija, a jednostavno se i sigurno distribuira do najudaljenijih mjesta.
Na hrvatskom tržištu postoji širok spektar plinskih boca različitih oblika i veličina, ovisno o kapacitetu punjenja i primjeni: 2 kg, 3 kg, 5 kg (kamping), 7,5 kg, 10 kg i 35 kg.
Popis Ininih benzinskih postaja na kojima se prodaje plin u bocama za domaćinstva možete naći na našoj tražilici benzinskih postaja.

Plin u bocama možete naći i u Ininim Punionicama UNP-a na kojima možete napuniti i svoje kamp boce. Punionice UNP-a također možete pronaći na tražilici benzinskih postaja ako odaberete opciju plin u boci i potražite Punionice UNP-a na kraju popisa benzinskih postaja.

Mjere sigurnosti prilikom rukovanja plinom u bocama
 • bocu uvijek držati uspravno i sa zatvorenim ventilom
 • smještaj boce mora biti jednak ili viši od okolne površine, ne koristiti i čuvati boce s plinom u prostorijama nižim od okolnog terena (podrumi, stubišta)
 • ne izlagati plinsku bocu izvorima topline, odnosno temperaturi višoj od 40°C (sunce, vatra, itd.)
 • mjesto gdje je boca pohranjena potrebno je redovito provjetravati
 • koristiti samo dopuštene materijale i predviđena trošila
 • pri svakoj zamjeni plinske boce zamijeniti postojeću brtvu na spojnoj matici (holenderu), te provjeriti ispravnost gumene cijevi
 • poslije uporabe plina na trošilu, obavezno zatvoriti ventil na boci
 • ne spajati bocu na trošilo bez regulatora tlaka
 • opremu je potrebno redovito kontrolirati
 • popravke plinskih trošila obavezno povjeriti ovlaštenom serviseru
 • pri zamjeni boce strogo je zabranjeno pušiti i prilaziti otvorenim plamenom
 • ne koristiti boce specijalne namjene s oznakom TF na tijelu boce (tekuća faza)
 • pridržavati se uputa proizvođača plinskih trošila
 • držati plinsku bocu podalje od dohvata djece
 • radi zaštite krajnjeg korisnika, INA je uvela dodatnu zaštitu putem termoskupljajuće folije oko pakovine boce te na taj način pruža dodatnu sigurnost i pouzdanost plinske boce
 • INA u svom programu plinskih boca obavlja kontrolu, ispitivanje i obnavljanje istih prema postojećim propisima posudama pod tlakom. Potrošač može biti apsolutno bezbrižan i imati povjerenje glede održavanja plinskih boca
Ukoliko osjetite miris ili nekontrolirano istjecanje («šištanje») plina u prostoriji:
Zatvoriti ventil na plinskoj boci, otvoriti prozore i vrata, te ne paliti moguće izvore iskrenja (svjetlo, upaljač, isključiti obavezno frižider). Sapunicom provjeriti mjesto propuštanja i otkloniti uzrok. Ako ste u nemogućnosti otkloniti uzrok neispravnosti, obratite se serviseru plinskih trošila.
Kod pojave nekontroliranog zapaljenja (plamena) na instalaciji ili trošilu:
Zatvoriti ventil na boci, otpojiti bocu i iznijeti iz prostorije te pristupiti gašenju požara vatrogasnim aparatom. Ako je zaustavljeno istjecanje plina (zatvoren ventil na boci), vatra se može gasiti vodom. U slučaju nemogućnosti gašenja vatre, odmah obavijestiti ukućane i napustite prostorije. Nazvati vatrogasnu službu (tel. 112) i obavijestiti ih da se radi o požaru s propan-butan plinom.

Kod pojave požara u susjednim prostorima: iznijeti prazne i pune plinske boce van dosega vatre.

U slučaju nekontroliranog istjecanja plina iz boce (nepažnja!) u okolinu
Plin u doticaju s tijelom (ruke, lice,...) može izazvati smrzotine. Povrijeđeni dio tijela odmah hladiti vodom, te po potrebi zatražiti liječničku pomoć.