Popis nekretnina

Red. 
broj
ADRESA OPIS NEKRETNINE POVRŠINA
/m2
VLASNIČKI PODACI POČETNA  KUPOPRODAJNA  CIJENA 
Donji Miholjac
1 Donji Miholjac, Kolodvorska 14 2. kat,
trosobni stan br. 16
76,47 z.k.ul.br. 3353, 
etaža E-26,
z.k.č.br. 777/1,
k.o. Donji Miholjac
41.147,73 EUR
2 Donji Miholjac, Kolodvorska 14 3. kat
jednosobni stan br. 27
41,39 z.k.ul.br. 3353, 
etaža E-37,
z.k.č.br. 777/1,
k.o. Donji Miholjac
22.243,73 EUR
Rijeka
3 Rijeka, Franje Čandeka 23a 27. kat,
dvosobni stan br.156
63,91 z.k.ul.br. 3122, 
z.k.č.br. 977/36,
k.o. Plase
69.299,73 EUR
4 Rijeka, Franje Čandeka 23a 27. kat,
trosobni stan br.157
88,18 z.k.ul.br. 3122, 
z.k.č.br. 977/36,
k.o. Plase
96.771,73 EUR
Sisak
8 Sisak, Augusta Cesarca 89 4. kat,
dvosobni stan br.22
i ostava br.8
52,50 z.k.ul.br. 5960, 
etaža E-22,
z.k.č.br. 936/2,
k.o. Novi Sisak
29.043,73 EUR
10 Sisak, Augusta Cesarca 117 2. kat,
dvosobni stan br.5
i ostava br.14
52,50 z.k.ul.br. 5753, 
etaža E-5,
z.k.č.br. 902/7,
k.o. Novi Sisak
29.043,73 EUR
11 Sisak, Augusta Cesarca 117 4. kat,
dvosobni stan br.13
i ostava br.6
52,50 z.k.ul.br. 5753, 
etaža E-13,
z.k.č.br. 902/7,
k.o. Novi Sisak
29.043,73 EUR
12 Sisak, Gustava Krkleca 1 prizemlje,
jednosobni stan br.5
27,70 z.k.ul.br. 4716, 
etaža E-5,
z.k.č.br. 1409/21,
k.o. Novi Sisak
10.382,40 EUR
13 Sisak, Gustava Krkleca 5 prizemlje,
jednosobni stan br.7 
28,00 z.k.ul.br. 4714, 
etaža E-7,
z.k.č.br. 1409/19,
k.o. Novi Sisak
10.502,40 EUR
14 Sisak, Gustava Krkleca 5 prizemlje,
jednosobni stan br.8
i drvarnica br.1
28,00 z.k.ul.br. 4714, 
etaža E-8,
z.k.č.br. 1409/19,
k.o. Novi Sisak
10.502,40 EUR
15 Sisak, Gustava Krkleca 7 prizemlje,
jednosobni stan br.6
i drvarnica br.3
27,80 z.k.ul.br. 4712, 
etaža E-6,
z.k.č.br. 1409/18,
k.o. Novi Sisak
10.422,40 EUR
16 Sisak, Gustava Krkleca 7 prizemlje,
jednosobni stan br.7
i drvarnica br.4
27,80 z.k.ul.br. 4712, 
etaža E-7,
z.k.č.br. 1409/18,
k.o. Novi Sisak
10.422,40 EUR
17 Sisak, Gustava Krkleca 7 prizemlje,
jednosobni stan br.8
i drvarnica br.7
27,90 z.k.ul.br. 4712, 
etaža E-8,
z.k.č.br. 1409/18,
k.o. Novi Sisak
10.462,40 EUR
18 Sisak, Hrvatskih domobrana 9 suteren,
dvosobni stan br.1,
drvarnica br.2
i ostava br.2
43,40 z.k.ul.br. 5444, 
etaža E-1,
z.k.č.br. 509,
k.o. Novi Sisak
24.045,43 EUR
19 Sisak, Ive Andrića 2 4. kat,
dvosobni stan br.17
i ostava za zimnicu u podrumu br.18
57,47 z.k.ul.br. 4791, 
etaža E-35,
z.k.č.br. 1409/5,
k.o. Novi Sisak
31.219,73 EUR
20 Sisak, Ive Andrića 2 4. kat,
dvosobni stan br.18
i ostava za zimnicu u podrumu br.17
53,30 z.k.ul.br. 4791, 
etaža E-36,
z.k.č.br. 1409/5,
k.o. Novi Sisak
28.907,73 EUR
21 Sisak, Ivana Meštrovića 24 5.kat 
jednosoban stan br.24 i drvarnica br.9
42,55 z.k.ul.br. 3184, 
etaža E-24,
z.k.č.br. 1631/3,
k.o. Sisak Stari
25.643,73 EUR
22 Sisak, Ivana Meštrovića 26 5. kat,
jednosobni stan br.24
i drvarnica br.24 u podrumu
42,55 z.k.ul.br. 4389, 
etaža E-24,
z.k.č.br. 1686/23,
k.o. Sisak Stari
25.643,73 EUR
23 Sisak, Maka Dizdara 1 1. kat,
trosobni stan br.9,
drvarnica br.16 
i ostava za zimnicu br.11 
47,20 z.k.ul.br. 4732, 
etaža E-9,
z.k.č.br. 1425/3,
k.o. Novi Sisak
19.251,73 EUR
24 Sisak, Maka Dizdara 1 1. kat,
trosobni stan br.11,
drvarnica u podrumu br.7
i ostava za zimnicu br.9
47,20 z.k.ul.br. 4732,
etaža E-11,
z.k.č.br. 1425/3,
k.o. Novi Sisak
19.251,73 EUR
25 Sisak, Maka Dizdara 2/3 prizemlje,
jednosobni stan br.21,
drvarnica br.8
i ostava za zimnicu br.5
34,00 z.k.ul.br. 5924, 
etaža E-21,
z.k.č.br. 1423/7,
k.o. Novi Sisak
13.811,73 EUR
26 Sisak, Maka Dizdara 3 1. kat,
trosobni stan br.16,
drvarnica br.1
i ostava za zimnicu br.15
47,40 z.k.ul.br. 4731, 
etaža E-16,
z.k.č.br. 1425/2,
k.o. Novi Sisak
19.251,73 EUR
27 Sisak, Maka Dizdara 
6 A
1. kat,
dvosobni stan br.20,
drvarnica br.7
i ostava za zimnicu br.6
55,00 z.k.ul.br. 4755,
etaža E-20, 
z.k.č.br. 1409/13,
k.o. Novi Sisak
22.379,73 EUR
29 Sisak, Marina Držića 18 potkrovlje,
dvosobni stan br.17
i ostava za zimnicu u podrumu br.17
48,30 z.k.ul.br. 2624,
etaža E-17, 
z.k.č.br. 1428/7,
k.o. Novi Sisak
28.091,73 EUR
30 Sisak, Tina Ujevića 14 potkrovlje,
jednosobni stan br.35
i ostava za zimnicu br.13
40,10 z.k.ul.br. 6107,
etaža E-35,
z.k.č.br. 1416/2,
k.o. Novi Sisak
21.835,73 EUR
31 Sisak, Tina Ujevića 24 6. međukat,
trosobni stan br.18
i ostava za zimnicu u podrumu br.18
69,53 z.k.ul.br. 4777,
etaža E-18,
z.k.č.br. 1409/25,
k.o. Novi Sisak
37.747,73 EUR
32 Sisak, Tina Ujevića 28 5. kat,
dvosobni stan br.16 
i ostava za zimnicu u podrumu br.16
62,79 z.k.ul.br. 4791,
etaža E-16, 
z.k.č.br. 1409/5,
k.o. Novi Sisak
34.075,73 EUR
33 Sisak, Tina Ujevića 28 6. međukat,
trosobni stan br.18
i ostava za zimnicu u podrumu br.18
69,53 z.k.ul.br. 4791,
etaža E-18, 
z.k.č.br. 1409/5,
k.o. Novi Sisak
37.747,73 EUR
34 Sisak, Vinogradska 58/3 1. kat,
 dvosobni
stan br.8
i drvarnica u podrumu br.10 
60,55 z.k.ul.br. 5967, 
etaža E-8,
z.k.č.br. 804/2,
k.o. Novi Sisak
40.195,73 EUR
Vinkovci
35 Vinkovci, A.B.Šimića 15 2.kat, 
trosobni stan br.9 i ostava u podrumu
72,64 z.k.ul.br. 8627, 
etaža E-26,
z.k.č.br. 767/40,
k.o. Vinkovci
45.227,73 EUR
Objavljuje se prodaja ostalih nekretnina u vlasništvu INA, d.d., po županijama:
 
Red. 
broj
ADRESA OPIS NEKRETNINE POVRŠINA
/m2
VLASNIČKI PODACI POČETNA  KUPOPRODAJNA  CIJENA 
Bjelovarsko - bilogorska županija
37 Bjelovar, Ivana Kozarčanina 20 skladište - poslovna zgrada, objekti i zemljište 8.991,00  zemljište
i objekti
z.k.ul.br. 370
z.k.č.br. 1346/1, 2556/2, 2557/2, 2558, 2559/2, 2560/3, 3316/2,
k.o. Grad Bjelovar
522.903,66 EUR
38 Bjelovar, Petra Preradovića 2 poslovni prostor D1 
na 4. katu 
280,60 z.k.ul.br. 4695,
etaža E-13, 
z.k.č.br. 2441,
k.o. Grad Bjalovar
212.547,76 EUR
39 Velika Pisanica, Trg Stjepana Radića 10 benzinska postaja 1.447,00 z.k.ul.br. 1848,
z.k.č.br. 2472/3,
k.o. Velika Pisanica
81.448,27 EUR
40 Bjelovar, Ferde Rusana 2 poslovna zgrada, objekti i dvorište 1.286,00 z.k.ul.br. 370,
z.k.č.br. 2607/1
k.o. Grad Bjelovar
810.837,00 EUR
Brodsko - posavska županija
41 Stari Slatinik, Žirnjak šumsko zemljište 29.995,00 z.k.ul.br. 1064,
z.k.č.br. 1919/2,
k.o. Stari Slatinik
64.310,40 EUR
Grad Zagreb
Karlovačka županija
46 Jasenak, Jasenak bb benzinska postaja 1.033,00  zemljište
i građevina
z.k.ul.br. 779,
z.k.č.br. 698/2, 701,
k.o. Jasenak
115.856,27 EUR
Koprivničko-križevačka županija
47 Đurđevac, Đure Basaričeka 46 kuća i dvorište 777,00
kuća i dvorište
z.k.ul.br. 429, 
z.k.č.br. 7475/463,
k.o. Đurđevac
84.780,66 EUR
48 Koprivnica, Hrvatske državnosti 8 poslovna zgrada i parkiralište 2.300,00 z.k.ul.br. 13
z.k.č.br. 1099/1
k.o. Koprivnica
733.389,60 EUR
Osječko - baranjska županija
51 Osijek, Vinkovačka 68 poslovni prostor u prizemlju  217,00 z.k.ul.br. 17671, z.k.č.br. 9770/134, etaža E-1, k.o. Osijek 107.689,37 EUR
52 Osijek, Vinkovačka 122, Brijest skladište - poslovna zgrada, objekti i zemljište 26.838,00 z.k.ul.br. 9210,
z.k.č.br. 11103/2,
k.o. Osijek
1.058.324,85 EUR
Primorsko - goranska županija
54 Krk,
Omišalj, Bjanižov 3
poslovni prostor 113,00 z.k.ul.br. 823, 
z.k.č.br. 1502,
etažni udio pod rednim brojem 7.,
k.o. Omišalj-Njivice
110.924,88 EUR
55 Krk,
Omišalj, Bjanižov 5
poslovni prostor 141,00 z.k.ul.br. 1628, 
z.k.č.br. 1503/6,
etažni udio pod rednim brojem 7.,
k.o. Omišalj-Njivice
138.389,04 EUR
56 Skrad, Josipa Blaževića Blaža 1/a benzinska postaja
i parkiralište
1.625,69 
zemljište i objekti
z.k.ul.br. 1743,
z.k.č.br. 3453/1,
k.o. Divjake
101.984,27 EUR
Sisačko - moslavačka županija
59 Hrvatska Dubica zemljište 2.169,00 z.k.ul.br. 3649, 
z.k.č.br. 628,
k.o. Dubica
42.800,00 EUR
60 Sisak, Braće Bobetko zemljište 1.051,00 z.k.ul.br. 5971, 
z.k.č.br. 2700/2,
k.o. Novi Sisak
15.162,40 EUR
61 Sisak, Josipa Jurja Strossmayera bb zemljište 1.072,00 z.k.ul.br. 1281, 
z.k.č.br. 1146,
k.o. Novi Sisak
12.386,40 EUR
62 Sisak, Rade Končara bb zemljište 576,00 z.k.ul.br. 6245, 
z.k.č.br. 2460/11,
k.o. Novi Sisak
6.813,07 EUR
63 Sisak, Rade Končara bb zemljište 366,00 z.k.ul.br. 6246, 
z.k.č.br. 2460/12,
k.o. Novi Sisak
4.319,73 EUR
64 Sisak, Rade Končara bb zemljište 77,00 z.k.ul.br. 6247, 
z.k.č.br. 2460/13,
k.o. Novi Sisak
1.066,40 EUR
65 Sisak, Zagrebačka 44 skladište - objekti i zemljište 7.996,00 
zemljište i objekti
z.k.ul.br. 4167, 
z.k.č.br. 213, 214/1,
k.o. Sisak Stari
514.823,72 EUR
66 Sisak, Zagrebačka 44 poslovna zgrada, 
gospodarska zgrada
i dvorište
1.927,00
zemljište i objekti
z.k.ul.br. 4167, 
z.k.č.br. 209,
k.o. Sisak Stari
786.429,60 EUR
67 Sisak, Zibelska 22,
u poslovno-stambenoj kući u ulici Zibelska 20 i 22
poslovni prostor 117,12 z.k.ul.br. 6218,
etaža E-1, 
z.k.č.br. 560/1,
k.o. Novi Sisak
35.860,27 EUR
Šibensko - kninska županija
68 Šibenik, Žaborička 2 skladište - objekti i zemljište 9.220,00 z.k.ul.br. 5525 , 
z.k.č.br. 4796/3, 4849/3,
k.o. Šibenik
642.416,27 EUR
Varaždinska županija
69 Varaždin, Pavleka Miškine 47 skladište - poslovna zgrada, objekti i zemljište 15.923,00 z.k.ul.br.12925 , 
z.k.č.br. 3614/1, 3614/2,
k.o. Varaždin (u osnivanju)
1.523.986,42 EUR
70 Varaždin, Koprivnička 49 A/B skladište - poslovna zgrada, objekti i zemljište 11.151,00 z.k.ul.br. 11927, 
z.k.č.br. 3612,
3616/2,
k.o. Varaždin (u osnivanju)
573.564,32 EUR
Zadarska županija
72 Bibinje, Sorića put 19 objekt i zemljište 641,00 z.k.ul.br. 1609, 
z.k.č.br. 211/7,
k.o. Bibinje
175.882,93 EUR
73 Zadar, Zrinsko - Frankopanska 2A poslovni prostor 76,00 z.k.ul.br. 12926, 
z.k.č.br. 4854,
k.o. Zadar
125.055,78 EUR
76 Bibinje, Ulica kralja Petra Krešimira IV zemljište 4.749,00
z.k.ul.br. 3861, z.k.č.br. 327/6;
z.k.ul.br. 1339, z.k.č.br. 327/18, 327/39, 327/40;
z.k.ul.br. 3391, z.k.č.br. 323/3, 323/26;
z.k.ul.br. 3384, z.k.č.br. 323/1;
z.k.ul.br. 3383, z.k.č.br. 323/2;
z.k.ul.br. 3388, z.k.č.br. 323/4, 323/27;
z.k.ul.br. 3390, z.k.č.br. 323/5, 323/28, 327/5;
z.k.ul.br. 3389, z.k.č.br. 323/6;
z.k.ul.br. 3387, z.k.č.br. 327/1;
z.k.ul.br. 3422, z.k.č.br. 327/4;
z.k.ul.br. 3385, z.k.č.br. 347/1
181.770,93 EUR
Zagrebačka županija
77 Dugo Selo, Sportska bb objekti i zemljište 4.677,00
zemljište i objekti
z.k.ul.br. 1516, 
z.k.č.br. 270, 271, 272, 273, 274, 275
k.o. Dugo Selo I
283.278,93 EUR
78 Graberje Ivanićko, Zagrebačka 35 2 kuće i dvorište 68,62 m² kuća 1,
110,34 m² kuća 2,
1.425,00 m² zemljište
z.k.ul.br. 2485, 
z.k.č.br. 2795,
k.o. Caginec
41.331,65 EUR
79 Graberje Ivanićko, Širinec bb zemljište 1.295,00 z.k.ul.br. 1051,
z.k.č.br. 38/4
k.o. Širinec
4.082,93 EUR
80 Graberje Ivanićko, Širinec bb zemljište 9.646,00 z.k.ul.br. 1051,
z.k.č.br. 40/3,40/5,
40/6,40/7,
40/8,
40/9,40/10,40/11,40/12,40/13,
40/14,
40/15,40/16,40/17,
40/18,
40/19,40/20
k.o. Širinec
28.966,93 EUR
82 Sesvete, Kašinska cesta 9 poslovni prostor br.3 u podrumu 24,20 z.k.ul.br. 2294, 
etaža 
E-158,
z.k.č.br. 12/1,
k.o. Sesvete 
20.400,00 EUR
83 Sesvete, Kašinska cesta 9 poslovni prostor br.4 u podrumu 31,00 z.k.ul.br. 2294, 
etaža 
E-159,
z.k.č.br. 12/1,
k.o. Sesvete
26.000,00 EUR
84 Sesvete, Kašinska cesta 9 poslovni prostor br.5 u podrumu 21,19 z.k.ul.br. 2294, 
etaža 
E-160,
z.k.č.br. 12/1,
k.o. Sesvete
18.000,00 EUR
85 Sesvete, Kašinska cesta 9 poslovni prostor br.6 u podrumu 20,23 z.k.ul.br. 2294, 
etaža 
E-161,
z.k.č.br. 12/1,
k.o. Sesvete
17.200,00 EUR
86 Sesvete, Kašinska cesta 9 poslovni prostor br.10 u podrumu 19,43 z.k.ul.br. 2294, 
etaža 
E-162,
z.k.č.br. 12/1,
k.o. Sesvete
16.400,00 EUR
87 Sesvete, Kašinska cesta 9 poslovni prostor br.11 u podrumu 19,20 z.k.ul.br. 2294, 
etaža 
E-163,
z.k.č.br. 12/1,
k.o. Sesvete
16.300,00 EUR
88 Sesvete, Kašinska cesta 9 poslovni prostor br.29 u podrumu 28,59 z.k.ul.br. 2294, 
etaža 
E-164,
z.k.č.br. 12/1,
k.o. Sesvete
25.000,00 EUR
Odaberite jezik: