Darko Markotić, operativni direktor, Usluge kupcima i maloprodaja

Darko Markotić diplomirao je 1998. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2000. godine zaposlen je u Ini, gdje je u različitim organizacijskim jedinicama obavljao više funkcija unutar Društva. Na samom početku karijere u Ini radi u Sektoru pravnih poslova. U lipnju 2002. godine preuzima mjesto poslovnog tajnika u Uredu člana Uprave za koordinaciju privatizacije Ine, a 2005. imenovan je tajnikom Društva i na tom mjestu radi tri godine. Za novog člana Uprave Ine izabran je 2008. te je nakon godine dana na toj funkciji 2009. imenovan izvršnim direktorom PF-a Korporativni servisi. Od listopada 2010. godine radi na mjestu izvršnog direktora djelatnosti Trgovina na malo, a u srpnju 2017. izabran je na poziciju operativnog direktora za Usluge kupcima i maloprodaju. Od 1. listopada 2018. obavlja funkciju vršitelja dužnosti operativnog direktora Industrijskih servisa.
Odaberite jezik: