Prvi Inin start-up program - ANI

INA je pokrenula sveobuhvatan start-up program za privlačenje inovativnih ideja, timova i start-upova u skladu s vlastitom razvojnom vizijom koja prati promjene na tržištu kako bismo se prilagodili novim navikama kupaca i dugoročno ostali njihov prvi odabir.

Zašto ANI?

Ime programa – ANI – kratica je od Akceleriranje Novih Ideja, a zapravo je INA čitana unazad, čime se željela naglasiti namjera kompanije da sagleda poslovne izazove i iz druge perspektive, sa stajališta novih tehnologija i potencijalno novih načina obavljanja poslova.

Javite se s inovativnim idejama!

Kroz start-up program i javne pozive želimo pristupiti velikom broju ljudi u Hrvatskoj koji svojim inovativnim rješenjima različitih problema pokušavaju svoju ideju napraviti poslovno održivom. Fokus natječaja bit će na maloprodaji, mobilnosti i energiji, ali svakako ćemo uključiti i druge izazove koji mogu biti relevantni za našu kompaniju ili mogu funkcionirati kako samostalni poslovni model. Na ovaj način otvaramo vrata novim idejama i talentima kako bismo u partnerskom odnosu osnažili start-up scenu i našu kompaniju. Inin ANI program realizirat će se u tri natječaja u suradnji s tri partnera, a obrasci za prijave dostupni su na web stranicama partnera.

Koliko traje program i što uključuje?

Inin start-up program trajat će godinu dana. Uključit će tri partnera, tri start-up inkubacijska programa, dva hackatona i niz manjih događanja kojima će se INA nastojati približiti start-up zajednici.
1
godinu
3
partnera
3
start-up inkubacijska programa
3
hackatona
... i niz manjih događanja