Darko Markotić, operativni direktor, Trgovina na malo

Darko Markotić je imenovan na funkciju 1. studenog 2010. godine. Na tu funkciju dolazi s mjesta izvršnog direktora PF korporativnih servisa (od lipnja 2009. do studenog 2010), nakon što je godinu dana obnašao dužnost člana Uprave i direktora iste poslovne funkcije. 
U Inu dolazi 2000.  godine, a do danas je obnašao više različitih funkcija unutar kompanije. Zapošljava se u Pravnom sektoru; od lipnja 2002. radi kao poslovni tajnik u Uredu člana Uprave za koordinaciju privatizacije INA, d.d.; krajem 2003. postaje pomoćnikom tajnika Društva. Na funkciju tajnika Društva imenovan je 2005. godine. Nadzorni odbor INA, d.d. 18. lipnja 2008. godine izabrao ga je za člana Uprave, s koje pozicije biva imenovan na dužnost izvršnog direktora za Korporativne servise.
Diplomirao je 1998. na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Odaberite jezik: