Učlanjenje INA kartica

INA kartica namijenjena je pravnim osobama (tvrtka ili obrt).

Ako ste zainteresirani za pristupanje u članstvo INA kartice, popunjen Zahtjev za izdavanje INA kartice uz priloženu dokumentaciju dostavite nam na našu adresu: INA, d.d., INA kartica, Avenija V.Holjevca 10, 10020 Zagreb.

Zahtjev za izdavanje INA kartice možete dobiti na Ininim benzinskim postajama, u Ininom Sektor kartičnog poslovanja u Zagrebu, AV. Holjevca 10 ili preporučujemo download pdf Zahtjeva sa naše web stranice.

Sami odredite oblik buduće potrošnje izborom INA kartice za kupnju:

 • motornih goriva, cestarina
 • motornih goriva, cestarina, maziva i tekućina za vozila
 • motornih goriva, cestarina, maziva, tekućina za vozila i pranja vozila
 • svih roba i usluga

Potrebna dokumentacija:

Za tvrtku:

 • preslika BON-2 ili SOL 2 za glavni račun ne stariji od 15 dana
 • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
 • izjava potpisana od ovlaštene osobe tvrtke i ovjerena pečatom koja sadrži matični broj tvrtke, predviđenu ukupnu mjesečnu potrošnju (limit) za sve INA kartice izraženu u kunama, popis poslovnih računa, IBAN, broj zaposlenih i ime kontakt osobe, njen broj telefona i e-mail adresu

Za obrt:

 • preslika BON-2 ili SOL 2 za glavni račun ne stariji od 15 dana
 • Potvrda o stanju poreznog duga od Porezne uprave ne stariju od 30 dana
 • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
 • izjava potpisana od vlasnika i ovjerena pečatom obrta koja sadrži predviđenu ukupnu mjesečnu potrošnju za sve INA kartice izraženu u kunama (limit), popis poslovnih računa, IBAN, broj zaposlenih i ime kontakt osobe, njen broj telefona i e-mail adresu

Molimo Vas da prije no što se odlučite za članstvo proučite Opće uvjete poslovanja za INA karticu.

Korisnik prihvaća obvezu da po pozivu Ine dostavi istoj i druge zatražene podatke u vezi s zaključivanjem ugovora.