Struktura dioničara

Temeljni kapital Ine razdijeljen je na 10.000.000 redovnih dionica nominalne vrijednosti jedne dionice 900,00 kn.

Svaka redovna dionica INA, d.d. daje pravo na jedan glas i pravo na dividendu. Javno trgovanje dionicama započelo je 1. prosinca 2006. godine.

Posljednje stanje prvih 10 računa s najvećom količinom vrijednosnog papira, dionica INA -Industrija nafte, d.d. d.d. (oznaka INA – R – A) koje se vodi kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. možete pronaći na internet stranicama agencije pritiskom na sljedeću poveznicu: INA – R – A Top 10 . (U pretraživač je potrebno upisati oznaku dionice INA – R – A.)DIONIČARSKA STRUKTURApo broju dionica
MOL4.908.207
Vlada Republike Hrvatske4.483.552
Privatni i institucionalni investitori608.241
Ukupno10.000.000