E-nadmetanje

Od 10. prosinca 2013. INA provodi nabavne postupke u sustavu za e-nadmetanje koji je dostupan na: https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php.
Sustav za provođenje nabavnih postupaka putem interneta sadrži sljedeće glavne dijelove procesa:

  • samo-registraciju dobavljača (koja se može obaviti na navedenoj internet adresi)
  • pre-screening i pretkvalifikaciju dobavljača
  • e-nadmetanje (od poziva za nadmetanje do zaprimanja ponuda, e-aukcija (alat za cjenovno nadmetanje) te evaluacija ponuda)

Kako biste sudjelovali u postupcima nabave, registrirajte se te učitajte podatke relevantne za prescreening i pretkvalifikaciju na dostupnom linku.

Materijali za obuku su dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku.