KORPORATIVNO VOLONTIRANJE

2010. i 2012. Nagrada Volonterskog centra Osijek za doprinos poslovnog sektora razvoju volonterstva na području Slavonije i Baranje
2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. Posebno priznanje Volonterskog centra Osijek za doprinos poslovnog sektora razvoju volonterstva
2015. potpisnik Povelje o priznavanju kompetencija stečenih volontiranjem
2017. član Mreže za razvoj korporativnog volontiranja pri Volonterskom centru Zagreb
2018. Nagrada lokalnog volonterskog centra Orkas za najbolju kompaniju koja provodi volonterski program
2019. Priznanje Hrvatskog centra za razvoj volonterstva i Volonterskog centra Zagreb za izniman doprinos u razvoju i promicanju korporativnog volontiranja na području Republike Hrvatske
2019. potpisnik Povelje o volontiranju zaposlenika