Kontakt

Sjedište

INA-Industrija nafte, d.d.
Avenija Većeslava Holjevca 10
p.p. 555
10 020 Zagreb
Hrvatska
Tel.: (01) 6450 000
E-mail: ina-besplatni.telefon@ina.hr
INA BESPLATNI TELEFON: 0800 1112
Kontakt obrazac (Svoje prijedloge, pohvale, ali i reklamacije možete nam poslati ovim putem​)

Naručivanje

Poslovni partneri

Tel: (01) 6450 523
Fax: (01) 6452 061
E-mail: veleprodaja@ina.hr

Privatni korisnici

INA kartica – prijava gubitka kartice

U slučaju gubitka INA Kartice, molimo Vas da gubitak odmah dojavite autorizaciji INA
kartice na telefon: (01) 6451 308 i pisano potvrdite na faks (01) 6452 308 ili na adresu:
INA, d.d. – INA Kartica,
Av. V. Holjevca 10,
10020 Zagreb

Kontakti za novinare:

Medijske upite možete slati na e-mail: PR@ina.hr

Molimo da se za sve medijske upite obratite na naš privremeni kontakt

ina.obavijesti@gmail.com

Tel.: (01) 6450 552
Fax: (01) 6452 406

Zahtjevi za donacije i sponzorstva

E-mail: donacije@ina.hrsponzorstva@ina.hr
Tel.: (01) 6450 711 radnim danom od 10 do 14 sati.

Ljudski resursi

Upite vezane uz selekciju, prakse, stipendije, natječaje i slično možete slati na e-mail: ljudski.resursi@ina.hr 

Etičko povjerenstvo INA Grupe

E-maileticko.povjerenstvo@ina.hr
Adresa:
Republika Hrvatska
Zagreb, Av. V. Holjevca 10, p.p. 555
S obveznim naznakama “Za Etičko povjerenstvo INA Grupe” i “Bez otvaranja”
Tel: +385 (1) 64-52-454 (automatska sekretarica, broj dostupan 24 sata dnevno 7 dana u tjednu)

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka jest INA-INDUSTRIJA NAFTE, d. d., Zagreb, Av. V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, OIB: 27759560625.
Službenik za zaštitu osobnih podataka u Ini, d. d. jest Nives Troha.
Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:
Adresa: Av. V. Holjevca 10, Zagreb, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka
Adresa e-pošte: szop@ina.hr

Politika zaštite osobnih podataka u Ini, d. d.