Upravljačka Struktura

Glavna skupština

Za svaku sjednicu Glavne skupštine Ine, Republika Hrvatska i strateški partner MOL imenuju svog predstavnika ili opunomoćenika.

Nadzorni odbor

Damir Vanđelić

predsjednik Nadzornog odbora

József Molnár

zamjenik predsjednika

Članovi odbora
  • Zsuzsanna Ortutay
  • Gabriel Szabó
  • Domokos Szollár
  • Jasna Pipunić
  • Damir Mikuljan
  • Dr. sc. Luka Burilović
  • Dr. László Uzsoki

Uprava

INA management

Sándor Fasimon

predsjednik Uprave

INA management

Niko Dalić

član Uprave

INA management

József Simola

član Uprave

INA management

Darko Markotić

član Uprave

INA management

Dr. sc. Barbara Dorić

član Uprave

INA management

Ferenc Horváth

član Uprave

Vijeće operativnih direktora

INA management

Goran Pleše

operativni direktor, Rafinerije i marketing

INA management

Zdravka Demeter Bubalo

operativna direktorica, Usluge kupcima i maloprodaja

INA management

Nikola Mišetić

operativni direktor Istraživanja i proizvodnje nafte i plina

INA management

Gábor Horváth

glavni financijski direktor

INA management

Goran Pavlović

operativni direktor, Industrijski servisi