Upravljačka Struktura

Glavna skupština

Za svaku sjednicu Glavne skupštine Ine, Republika Hrvatska i strateški partner MOL imenuju svog predstavnika ili opunomoćenika.

Nadzorni odbor

Damir Vanđelić

Predsjednik Nadzornog odbora

József Molnár

Zamjenik predsjednika

Članovi odbora
  • Zsuzsanna Ortutay
  • Gabriel Szabó
  • Domokos Szollár
  • Jasna Pipunić
  • Damir Mikuljan
  • Luka Burilović
  • Dr. László Uzsoki

Uprava

INA management

Sándor Fasimon

predsjednik Uprave

INA management

Niko Dalić

Član uprave

INA management

Zsolt Pethő

član Uprave

INA management

Darko Markotić

član Uprave

INA management

Dr. Ákos Székely

član Uprave

INA management

Barbara Dorić

član Uprave

Vijeće operativnih direktora

INA management

Stjepan Nikolić

operativni direktor, Rafinerije i marketing

INA management

Vlatko Dujanić

operativni direktor, Usluge kupcima i maloprodaja

INA management

Tvrtko Perković

operativni direktor, Istraživanje i proizvodnja

INA management

Gábor Horváth

glavni financijski direktor

INA management

Goran Pavlović

operativni direktor Industrijskih servisa