Aktivnosti u inozemstvu

  • Duga povijest aktivnosti istraživanja i proizvodnje u 20 država u inozemstvu.
  • INA je operator na jednoj i partner na četiri koncesije u Egiptu te dvije u Angoli.

Zaštita zdravlja, sigurnost i okoliš

  • Ljudi, sigurnost na radu i očuvanje okoliša su apsolutni prioritet.
  • Učinak ZZSO-a određen je odgovornošću, kvalitetom dizajna i prevencijom.
  • Strogo pridržavanje svih važećih zakona i regulativa i lokalnih običaja zemalja u kojima smo prisutni.

 

Egipat

Od 1989. godine prisutnost u Egiptu. Pet koncesija na kojima se nalazi 10 naftnih polja:

  • INA Operator: East Yidma koncesija
  • INA Partner: Proizvodne koncesije North Bahariya, Ras Qattara i West Abu Gharadig te istražna koncesija East Damanhur

 

Angola

Od 1981. godine prisutnost u Angoli:

  • dvije odobalne koncesije na kojima se nalazi 10 polja,
  • blokovi 3/05 i 3/05A, s manjinskim udjelom od 4 %.