Aktivnosti

INA ima dugu tradiciju istražnih i proizvodnih aktivnosti te iskustvo u više od 20 država u inozemstvu. Uz Hrvatsku, trenutačno je prisutna u Egiptu i Angoli.

HRVATSKA

 • Istražne i proizvodne aktivnosti u Hrvatskoj INA provodi na kopnu i moru.
 • Opsežno geološko znanje o podzemlju i dobro razvijena površinska infrastruktura ključni su čimbenici uspješnih poslovnih aktivnosti.
 • Ključni cilj Istraživanja i proizvodnje INA Grupe u Hrvatskoj je ublažavanje prirodnog pada proizvodnje na postojećim poljima te pokretanje istraživanja na novim područjima.
 • Raspolažemo potrebnom opremom, iskustvom, znanjem i projektima koji mogu doprinijeti daljnjem razvoju istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Hrvatskoj.
 • Više od 65 godina iskustva u konvencionalnim istraživanjima i razradi polja u Panonskom bazenu

 

Rezerve (SPE 2P, Kraj 2019.): 102 MMboe

Proizvodnja (2019.): 31,5 Mboe dnevno

Aktivnosti u Hrvatskoj na kopnu

INA Grupa ima više od 65 godina iskustva u konvencionalnim istraživanjima i razradi polja u Panonskom bazenu.

EOR projekt

 • INA je prva u primjeni EOR (EOR – enhanced oil recovery) metode proizvodnje nafte u Hrvatskoj i jedna je od malobrojnih tvrtki koje ovu metodu uspješno primjenjuju u Europi.
 • Jedan od najvažnijih ulagačkih projekata Istraživanja i proizvodnje nafte i plina
 • Od 2014. godine utiskuje se ugljični dioksid u polje Ivanić a od 2015. u polje Žutica, s ciljem povećanja proizvodnje nafte i plina.
 • Projekt ima ekološku dimenziju budući da se njime u podzemlju trajno skladište značajne količine CO2 čime se smanjuju emisije u zrak.

Aktivnosti u Hrvatskoj na moru

 • U 20 godina proizvodnje nije bilo incidenata na platformama kojima INA upravlja samostalno ili s partnerima te su one opremljene modernom opremom.
 • Automatski sigurnosni sustavi kontrole mogućnosti incidenata svode na najmanju moguću mjeru, a ugrađeni su i sabirni sustavi te pročistači zbog čega su provedena ispitivanja pokazala da platforme nemaju značajan utjecaj na okoliš.
 • Prije više od 50 godina počela su prva istraživanja, a prije 20 godina proizvodnja plina, u partnerstvu s talijanskom naftnom kompanijom Eni.
 • INA postaje samostalni operater na eksploatacijskim poljima Sjeverni Jadran i Aiza Laura krajem 2018., preuzimanjem Enijevog udjela.
 • INA na sjevernom Jadranu surađuje s talijanskom kompanijom Edison te putem zajedničke operativne kompanije Edina proizvodi se plin iz polja Izabela.
 • Više od dvije milijarde dolara je uloženo do sada u projekte istraživanja i proizvodnje u Jadranu, a u narednom razdoblju INA namjerava pristupiti dodatnoj razradi ovih polja s ciljem usporavanja prirodnog pada proizvodnje.

 INOZEMSTVO

Duga povijest aktivnosti istraživanja i proizvodnje u 20 država u inozemstvu.

 • Trenutačno imamo udjele na četiri koncesije na kopnu u Egiptu te dvije na moru u Angoli.
 • Značajne istražne i proizvodne aktivnosti koje je kompanija imala u Siriji privremeno su obustavljene 2012. godine nakon proglašenja „više sile“ sukladno sankcijama Europske unije i Ujedinjenih naroda.
 • Rezerve (SPE 2P, Kraj 2019.): 5 MMboe
 • Proizvodnja (2019.): 2,4 Mboe dnevno

EGIPAT

Od 1989. godine prisutnost u Egiptu

 • Četiri koncesije na kojima se nalazi 10 naftnih polja:
 • INA Operator: East Yidma koncesija
 • INA Partner: Ras Qattara, West Abu Gharadig i North Bahariya koncesija
 • INA je zainteresirana za širenje svojih poslovnih aktivnosti u ovoj zemlji kroz natječaje za nove koncesije te razradu postojećih polja.
 • Rezerve (SPE 2P, Kraj 2019.): 3 MMboe
 • Proizvodnja (2019.): 1,8 Mboe dnevno

ANGOLA

Od 1981. godine prisutnost u Angoli

 • Dvije morske koncesije na kojima se nalazi 10 polja
  • Blokovi 3/05 i 3/05A, s manjinskim udjelom od 4%.
 • U tijeku je razradna kampanja kojom bi se ostvarile planirane proizvodne količine.

 

 • Rezerve (SPE 2P, Kraj 2019.): 2 MMboe
 • Proizvodnja (2019.): 0,6 Mboe dnevno