EOR projekt

  • INA je prva u primjeni EOR (engl. enhanced oil recovery) metoda u proizvodnji nafte u Hrvatskoj i jedna je od malobrojnih kompanija koje uspješno primjenjuju EOR u Europi.
  • Jedan od najvažnijih ulagačkih projekata Istraživanja i proizvodnje nafte i plina.
  • EOR metoda podrazumijeva cikličko utiskivanje ugljičnog dioksida i vode u djelomično iscrpljena zrela naftna ležišta, gdje se fizikalnim i kemijskim mehanizmima povećava proizvodnja nafte i ostvaruje dodatni iscrpak iz ležišta.
  • Projekt ima vrlo važnu ekološku dimenziju budući da se njime u podzemlje utiskuju i trajno skladište značajne količine CO2 čime se smanjuju emisije u zrak.
  • Od 2014. godine EOR se primjenjuje na polju Ivanić, a od 2015. na polju Žutica.