Centar za stručno osposobljavanje INA, d.d.

Centar za stručno osposobljavanje INA, d.d. provodi stručno osposobljavanje osoblja koje radi na poslovima opskrbe zrakoplova gorivom, koji su od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu.

Program stručnog osposobljavanja sastoji se od sljedećih stručnih cjelina:

1.važeći propisi koji se odnose na opskrbu zrakoplova gorivom

2.osnovna infrastruktura aerodroma

3.dijelovi zrakoplova bitni za poslove opskrbe zrakoplova gorivom

4.siguran rad na objektima i pripadajućim površinama operativne površine uključujući i ljudske čimbenike

5.komunikacijski sustavi predviđeni za korištenje u slučaju izvanrednog događaja na aerodromu

6.vrsta i kakvoća goriva

7.preventivne mjere u cilju sprječavanja požara tijekom skladištenja goriva i opskrbe zrakoplova gorivom

8.obvezni postupci tijekom punjenja zrakoplova gorivom

9.važeći propisi koji se odnose na skladištenje goriva

10.pravila kretanja i/ili vožnje na operativnoj površini.

 

Stručno osposobljavanje provodi se prema godišnjem planu, a ispitni rokovi održavaju se jednom mjesečno.

Kontakt za više informacija: andreja.brlek@ina.hr