Logistika

Stremeći ka kontinuiranom unapređenju, provode se programi usmjereni na poboljšanje kompetencija, fleksibilnosti i produktivnosti zaposlenika. Kontinuirana ulaganja u logističku infrastrukturu usmjerena su na ključne točke opskrbe tržišta time osiguravajući najbolju moguću uslugu našim kupcima. Važan korak u procesu predstavlja digitalizacija procesa i praćenje trendova na tržištu, a kao potpora svakodnevnim operativnim aktivnostima.