Upravljanje OR u Ini

Aktivnosti održivog razvoja INA Grupe koordinira organizacijska jedinica Održivi razvoj, zaštita zdravlja, sigurnosti i okoliša (ORiZZSO). Održivi razvoj uključen je u aktivnosti i odgovornosti zaštite zdravlja i sigurnosti te u ORiZZSO organizaciju društava INA Grupe.
Uprava Ine, kao najviše upravljačko tijelo održivog razvoja u društvima INA Grupe, redovito se informira o pitanjima održivosti, nadzire rizike i mogućnosti poboljšanja povezane s održivošću, politikama i strategijama.

Savjet za održivi razvoj osnovan je 2012. godine i od tada održava redovite kvartalne sastanke na kojima se dogovara o pitanjima održivog razvoja u Ini. Radna grupa za održivi razvoj nastavlja s radom s ciljem osiguravanja uključivanja svih relevantnih organizacijskih jedinica i poslovanja INA Grupe u održivi razvoj.

Ključni ciljevi i programi održivog razvoja INA Grupe do 2020. godine

Kontakt Odrzivi_Razvoj@ina.hr

infografika