Važni dokumenti

Opći uvjeti za nabavu u društvima INA Grupe
Opći uvjeti za nabavu u društvima INA Grupe sadrže opća pravila i uvjete pod kojima društva INA Grupe kao Naručitelji nabavljaju od Izvršitelja Usluge i Radove, odnosno kao Kupci kupuju Robu od Prodavatelja, temeljem posebnog Ugovora/Narudžbenica. ..
Etički kodeks
Etičko povjerenstvo INA Grupe
E-mail: eticko.povjerenstvo@ina.hr
Adresa:
Republika Hrvatska
Zagreb, Av. V. Holjevca 10, p.p. 555
S obveznim naznakama “Za Etičko povjerenstvo INA Grupe” i “Bez otvaranja”
Tel: +385 (1) 64-52-454 (automatska sekretarica, broj dostupan 24 sata dnevno 7 dana u tjednu) ..
Sprečavanje sukoba interesa
Sukladno odredbama članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11), a u cilju sprječavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave. ..
Izvođači i ZZSO u INA Grupi
Ovim vas putem želimo obavijestiti da smo ove godine izmijenili i dopunili pravila zaštite na radu vezana uz Izvođače i Podizvođače. Stoga vas ljubazno molimo da u nastavku pročitate sažetak promjena te o njima obavijestite svoje podizvođače. ..
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Preuzmite dokument na računalo ..
Standardni obrasci za izvještavanje
Za sve investicijske projekte u INA, d.d., za čiju je implementaciju zadužen Sektor upravljanja investicijama i održavanjem, nakon sklapanja ugovora s vanjskim partnerom, bilo za projektiranje, nabavu i isporuku materijala i opreme ili izvođenje radova, odabrani vanjski partner dužan je, nakon uvodnog sastanka s INA implementacijskim timom, izvještavati o napretku implementacije projekta po standardnim obrascima. ..
Odaberite jezik: