Specifične analize


Prvi naftni esej u INI izrađen je 1977. U periodu od 1977 do 1990. laboratorij  kontinuirano radi na karakterizaciji nafte iz svih dijelova svijeta. Od 2010. do danas izrađeno je preko 100 naftnih eseja sa različitim zahtjevima kupaca.
Centralni ispitni laboratorij ima dva sustava za laboratorijsku atmosfersku (eng. Total Boling Point (TBP)) i vakuum destilaciju (eng. Vacuum Potstill). Navedeni sustavi upotrebljavaju se osim za destilaciju nafte u svrhu evaluacije i za destilaciju mješavina dviju ili više nafta te produkata vrelišta iznad 150 °C.

TBP

Destilacijska jedinica kojom se provodi destilacija prema metodi ASTM D2892 ima slijedeće karakteristike:
 • Količina uzorka od 6 l do 14 l ( volumen tikvice 20 l)
 • 15 teorijskih tavana
 • Maksimalna temperatura = 370 °C
 • Mogućnost rezova minimalno svakih 5 °C (do 99 rezova)
 • Dva područja vakuuma
 • Rezove je moguće definirati prema temperaturi ili prema volumenu 

Vacuum Potstill

Destilacijska jedinica Vacuum Potstill upotrebljava se za destilaciju težih frakcija koje imaju vrelište iznad 150 °C. Destilacija se provodi sukladno metodi ASTM D5236. Destilacijska jedinica ima slijedeće značajke:
 • Volumen uzorka od 2 l do 4 l (volumen tikvice 6 l)
 • Maksimalna temperatura do 550 °C i tlak od 1 do 0,2 mmHg
 • Mogućnost rezova minimalno svakih 5 °C (do 60 rezova)
 • Rezove je moguće definirati prema temperaturi ili prema volumenuObje destilacije imaju mogućnost kontrole promjene temperature, tlaka i brzine destilacije.
 • Obje destilacijske jedinice u potpunosti su automatske i fleksibilne. Prednost je što se podaci s atmosferske i vakuum destilacije mogu spojiti te se dobije jedna destilacijska krivulja uzduž cijelog destilacijskog područja od 15 °C do 550 °C.
 
 • CIL je jedinstven po mogućnosti izrade kompletnih naftnih eseja. Posjeduje potpuno automatizirane i maksimalno fleksibilne jedinice za destilaciju nafte, kojima se može odgovoriti na sve potrebe naručitelja.
 • CIL ispituje efikasnost rafinerijskih katalizatora i adsorbensa, određivanjem specifične površine, volumena pora i raspodjelom veličina pora te mikroaktivnosti.
 • U laboratoriju se ispituje efikasnost aditiva za poboljšavanje niskotemperaturnih i primjenskih svojstava dizelskih goriva te kompatibilnost aditiva.
 • U području ispitivanja voda, u CIL-u se analiziraju različiti uzorci voda iz naftne industrije, pr. slojne i bušotinske vode
 • Procjenjuje se djelotvornost inhibitora kamenca
 • U CIL-u se analiziraju i čvrsti uzorci NMR spektroskopijom te sve vrste ugljikovodičnih uzoraka sveobuhvatnom plinskom kromatografijom GCxGC
 • CIL je jedan od rijetkih laboratorija u kojem se analizira sadržaj žive i u vodenim i naftnim uzorcima.
Odaberite jezik: