Davor Mayer

Član uprave

Davor Mayer imenovan je članom Uprave Ine u veljači 2011. godine. Karijeru je započeo kao pripravnik u INA Rafineriji Zagreb (danas Maziva Zagreb) i Rafineriji Sisak, nakon čega je radio u INA optimizaciji rafinerijske prerade te kasnije u međunarodnoj trgovini. Od 1998. do 2002. godine obnašao je funkciju direktora veleprodaje naftnih derivata u OMV-u, nakon čega je prešao u Tifon na radno mjesto direktora zastupništva naftne kompanije Gulf Oil International. Od 2005. do 2008. radi u ExxonMobilu kao direktor za industriju regije jugoistočna Europa. Od 2008. ponovno radi u Tifonu kao član Uprave i direktor veleprodaje, nabave, logistike i kartičnog poslovanja, a od lipnja 2009. uz funkciju člana Uprave u Tifonu radi i u Ini na mjestu direktora Sektora kartičnog poslovanja. Diplomirao je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, nakon čega je pohađao stručne seminare i edukacije, a od 2005. do 2008. pohađao je poslijediplomske edukacije o sustavima upravljanja u međunarodnoj školi Achieve Global u Bruxellesu, Belgija.