• INA
  • O kompaniji
  • Certifikati sustava upravljanja

Certifikati sustava upravljanja

Slijedeći svjetske trendove, naši su poslovni procesi već sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća posjedovali certifikate sustava upravljanja, koje stalno održavamo i proširujemo sukladno zahtjevima poslovnih procesa. INA, d.d. i ostala društva INA Grupe posjeduju sljedeće certifikate:
 

INA, d.d.

INA, d.d. (na razini kompanije)

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina

Rafinerija nafte Rijeka

Rafinerija nafte Sisak

Centralni ispitni laboratorij


Usluge kupcima i maloprodaja 

INA Grupa

INA MAZIVA d.o.o.

Crosco d.o.o.

STSI d.o.o.

INA Jadran d.o.o.

Odaberite jezik: