Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

Podaci o kompaniji

Top Računovodstvo Servisi d.o.o.
Adresa: Savska cesta 41
10000 Zagreb
Hrvatska
Uprava: 01/612-3143

 

Kontakti
 
Servis za upite iz djelokruga kadrovske administracije i obračuna plaća             
„TRS odgovara”   
E-mail: TRSodgovara@trs.ina.hr  
Tel.: 01/64 51 300

Saldakonti kupaca (izlazni računi)  Mob.: 385 (91) 497 4691
Otkup stanova i otplata kredita   Mob.: 385 (91) 497 4691
eRačun (ulazni računi)  Mob.: 385 (91) 497 4628
Saldakonti dobavljača   Mob.: 385 (91) 497 4718

Ostali upiti

E-mail: info-trs@trs.ina.hr


Djelatnost tvrtke

Društvo Top Računovodstvo Servisi, d.o.o. osnovano je 26. kolovoza 2011. unutar INA Grupe. Društvo je u stopostotnom vlasništvu INA, d.d., kao zajednički uslužni centar, a s fokusom na aktivnosti računovodstva, poreza, obračuna plaća te dio operativnih aktivnosti riznice.

Dugoročna strategija društva Top Računovodstvo Servisi d.o.o. je širenje opsega usluga i proširenje aktivnosti na razini cijele INA Grupe u Hrvatskoj i inozemstvu kako bi se unaprijedila sinergija i osigurali standardi izvrsnosti u predmetnim procesima u svim društvima INA Grupe.

Usluge koje kompanija obavlja odnose se na slijedeće poslovne aktivnosti:
 • porezi 
 • glavna knjiga 
 • računovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
 • računovodstvo zaliha
 • saldakonti kupaca i fakturiranje
 • saldakonti dobavljača i ulazni računi
 • obračun plaća i poreza na dohodak
 • kadrovska administracija
 • operativno poslovanje riznice
 • izrada konsolidiranih financijskih izvještaja INA Grupe
 • održavanje matičnih podataka

 

 

Odaberite jezik: