Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

Podaci o kompanijiTop Računovodstvo Servisi d.o.o.
Adresa: Savska cesta 41
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 01/612-3143
E-mail: info-trs@trs.ina.hr

Djelatnost tvrtke

Društvo Top Računovodstvo Servisi, d.o.o. osnovano je 26. kolovoza 2011. unutar INA Grupe. Društvo je u stopostotnom vlasništvu INA, d.d., kao zajednički uslužni centar, a s fokusom na aktivnosti računovodstva, poreza, obračuna plaća te dio operativnih aktivnosti riznice.

Dugoročna strategija društva Top Računovodstvo Servisi d.o.o. je širenje opsega usluga i proširenje aktivnosti na razini cijele INA Grupe u Hrvatskoj i inozemstvu kako bi se unaprijedila sinergija i osigurali standardi izvrsnosti u predmetnim procesima u svim društvima INA Grupe.

Usluge koje kompanija obavlja odnose se na slijedeće poslovne aktivnosti:
 • porezi 
 • glavna knjiga 
 • računovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
 • računovodstvo zaliha
 • saldakonti kupaca i fakturiranje
 • saldakonti dobavljača i ulazni računi
 • obračun plaća i poreza na dohodak
 • kadrovska administracija
 • operativno poslovanje riznice
 • izrada konsolidiranih financijskih izvještaja INA Grupe
 • održavanje matičnih podataka
 
 
Odaberite jezik: