Darko Markotić, operativni direktor, Usluge kupcima i maloprodaja

Darko Markotić je imenovan na funkciju 1. srpnja 2017. godine. Na tu poziciju dolazi s mjesta operativnog direktora Trgovine na malo koju je obnašao od studenog 2010. do lipnja 2017. Od lipnja 2009. do studenog 2010. bio je izvršni direktor PF korporativnih servisa (od lipnja 2009. do studenog 2010), nakon što je godinu dana obnašao dužnost člana Uprave i direktora iste poslovne funkcije. 
U Inu dolazi 2000. godine, a do danas je obnašao više različitih funkcija unutar kompanije. Zapošljava se u Pravnom sektoru; od lipnja 2002. radi kao poslovni tajnik u Uredu člana Uprave za koordinaciju privatizacije INA, d.d.; krajem 2003. postaje pomoćnikom tajnika Društva. Na funkciju tajnika Društva imenovan je 2005. godine. Nadzorni odbor INA, d.d. 18. lipnja 2008. godine izabrao ga je za člana Uprave, s koje pozicije biva imenovan na dužnost izvršnog direktora za Korporativne servise.
Diplomirao je 1998. na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Odaberite jezik: