Tomislav Thür, operativni direktor, Korporativni poslovi

Tomislav Thür diplomirao je 1991. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a magistrirao pravo 1998. na Harvard Law School. G. Thür se pridružio Ini kao član Uprave i direktor Korporativnih procesa. Izvršnim direktorom za Korporativne poslove imenovan je 2012. godine, a od 2017. je na funkciji Operativnog direktora za Korporativne poslove. Prije dolaska u Inu bio je generalni tajnik Atlantic Grupe. Od 1992. do 2001. radio je u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu i Washingtonu te Misiji Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi. G. Thür je također bio voditelj Ureda nacionalnog koordinatora za Pakt o stabilnosti. Specijalistička znanja u menadžmentu stjecao je u London Business School i Harvard Business School te na INSEAD-u. Član je Nadzornog odbora Hrvatske udruge poslodavaca, a prije toga je bio član Izvršnog odbora HUP-a i predsjednik Izvršnog odbora Udruge za energetiku unutar HUP-a.
Odaberite jezik: