Tomislav Thür, operativni direktor, Korporativni poslovi

Tomislav Thür diplomirao je 1991. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a magistrirao pravo 1998. na Harvard Law School. U INA-i je obnašao funkciju člana Uprave i direktora Korporativnih procesa, a izvršnim direktorom za korporativne poslove imenovan je 2012. godine. Prije dolaska u INA-u, bio je generalni tajnik Atlantic Grupe. Od 1992. do 2001. u sklopu Ministarstva vanjskih poslova radio je u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu i Washingtonu te Misiji Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi. Bio je voditelj Ureda Nacionalnog koordinatora za Pakt o stabilnosti. Specijalistička znanja u menadžmentu stjecao je u London Business School, Harvard Business School i INSEAD-u. Član je Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca.
Odaberite jezik: