Tvrtko Perković, operativni direktor, Istraživanje i proizvodnja

Tvrtko Perković je imenovan na funkciju  od 1. srpnja 2017.
Na tu funkciju dolazi s mjesta operativnog direktora za Korporativni centar (od rujna 2012. do lipnja 2017.).
Karijeru je započeo u INA, d.d. 1986. godine u SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Pogon Remont, kao pripravnik, zatim operativni inženjer, a od 1990. kao šef Sektora specijalnih servisa. Od 1995. do 1997. bio je pomoćnik direktora Sektora tehničkih servisa kad prelazi u CROSCO, d.o.o. na poziciju direktora Sektora za strategiju i razvoj. Tijekom 1999. i 2000. voditelj je projekta implementacije poslovnog informacijskog sustava SAP u INA, d.d. nakon čega je u  CROSCO d.o.o. imenovan na poziciju direktora Sektora strategije, ljudskih potencijala i IT. Od srpnja 2009. obnaša funkciju direktora Sektora podrške upravljanju i poslovanju upstreama u INA d.d., a na funkciju predsjednika Uprave STSI .d.o.o. imenovan je u rujnu 2010. na kojoj ostaje do srpnja 2012. Nakon tromjesečnog obnašanja funkcije v.d. direktora Sektora upravljanja ljudskim resursima, 1. rujna 2012. imemnovan je izvršnim direktorom Korporativnog centra.
Diplomirao je na Rudarsko-geološko naftnom fakultetu, smjer naftno rudarstvo u Zagrebu 1985. godine, 1990 – 1993 pohađao je međunarodni studij poslovnog upravljanja MBA na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Odaberite jezik: