Želimir Šikonja, operativni direktor, Istraživanje i proizvodnja nafte i plina

Želimir Šikonja je imenovan na funkciju u lipnju 2011. godine.
Diplomirao je 1983. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Pohađao je veći broj seminara i prošao dodatnu edukaciju kroz Bussiness Leadership i Mini MBA programe.
Bogato radno iskustvo stekao je na različitim pozicijama uglavnom unutar Ininog Segmenta djelatnosti Istraživanje i proizvodnja nafte i plina. Na poziciju direktora Sektora istraživanja i proizvodnje nafte i plina za jugoistočnu Europu imenovan je u lipnju 2009. godine. Karijeru je započeo 1983. na pogonu Stružec kao inženjer proizvodnje, a kasnije je nastavio na pogonu Molve kao glavni tehnolog. Od 2000. godine obnaša dužnost glavnog inženjera Službe za koordinaciju Sektora proizvodnje nafte i plina. Od 1997. do 2000. direktor je Sektora za razradu INA-Naftaplina. Od 2005. do 2007. direktor je INAgip-a. Od 2007. zamjenik je direktora Investicijskog projekta modernizacije rafinerije Rijeka.
Odaberite jezik: