Péter Ratatics, član Uprave

Péter Ratatics trenutno je na poziciji glavnog operativnog direktora Usluga kupcima MOL-a. Diplomirao je na Sveučilištu Corvinus u Budimpešti na Fakultetu financija sa specijalizacijom tržišta kapitala. G. Ratatics započeo je karijeru kao ekspert za trgovanje plinom i razvoj plinskog poslovanja u MOL-u, nakon čega je 2009. godine imenovan za voditelja savjetodavnog tima Odbora izvršnih direktora. U razdoblju 2009. i 2010. bio je i direktor Organizacijskog razvoja i upravljanja procesima, a od 2010. do 2011. direktor Podrške menadžmentu. Od svibnja 2011. obnaša funkciju potpredsjednika Korporativnog centra te je zadužen za domenu ljudskih resursa. U lipnju 2011. imenovan je članom Uprave Ine, 2012. godine postaje potpredsjednik Nadzornog odbora tvrtke za transport prirodnog plina FGSZ, a u svibnju 2017. dolazi na funkciju direktora tvrtke MOL Fleet Holding. Od 2015. do 30. studenog 2016. bio je odgovoran za nabavu te investicijsku i komunikacijsku djelatnost MOL Grupe, kao viši potpredsjednik MOL Grupe, zadužen za Korporativni centar (Ljudski resursi, Korporativne usluge i Korporativne komunikacije).
Odaberite jezik: