Péter Ratatics, član Uprave

Péter Ratatics trenutno je na poziciji višeg potpredsjednika Korporativnog centra (Korporativni ljudski resursi Grupe, Korporativni servisi Grupe i Korporativne komunikacije Grupe) MOL Grupe. Diplomirao je na Sveučilištu Corvinus u Budimpešti na Fakultetu financija sa specijalizacijom tržišta kapitala. G. Ratatics započeo je karijeru kao ekspert za trgovanje plinom i razvoj plinskog poslovanja u MOL-u, a zatim je do 2009. godine bio voditelj savjetodavnog tima Odbora izvršnih direktora. U razdoblju 2009. i 2010. bio je voditelj Organizacijskog razvoja i upravljanja procesima, a od 2010. do 2011. voditelj službi Uprave. Od svibnja 2011. obnaša funkciju višeg potpredsjednika Korporativnog centra. U lipnju 2011. imenovan je članom Uprave Ine, a 2012. godine potpredsjednikom Nadzornog odbora tvrtke za transport prirodnog plina FGSZ. U 2015. godini kao viši potpredsjednik Korporativnog centra postaje odgovoran za nabavu, investicije i komunikacijske aktivnosti MOL Grupe.
Odaberite jezik: