Izvješćivanje

Izvješće o održivosti je organizacijski izvještaj koji daje podatke o gospodarskim, ekološkim i društvenim rezultatima kompanije. Objavljuje se na godišnjoj razini, a pokriva informacije koje se odnose na poslovne djelatnosti INA, d.d. i većih društava INA Grupe. Sadrži informacije o ključnim postignućima i izazovima te podatke koji se odnose na, za INA Grupu i njene dionike, materijalne teme u području održivosti.
Podaci iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša prate se i izvješćuju sukladno direktivama Međunarodne organizacije rada i hrvatskog zakonodavstva te prema metodologiji praćenja ozljeda na radu EU udruženja naftnih kompanija, CONCAWE-a. Emisije tvari u okoliš određene su mjerenjem, emisijskim faktorima i/ili na osnovi materijalnog bilanciranja.
U našim izvješćima nastojimo primijeniti metodološke inovacije, pružiti cjelovitu sliku postignuća i ciljeva u različitim segmentima poslovanja, uvid u rizike s kojima se suočavamo te način na koje ih rješavamo.

Povijest izvještavanja u Ini
Koncept održivog razvoja prvi se put pojavio krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća, a paralelno s njim prepoznata je potreba za prikazivanjem nefinancijskih utjecaja tvrtki (društvenih, ekonomskih, okolišnih). Odluka o nefinancijskom izvještavanju bila je dobrovoljni izbor poduzeća, a od 1. siječnja 2017. godine nefinancijsko izvještavanje obvezno je za velike tvrtke u Europi u skladu s Direktivom 2014/95/EU koja je prenesena u hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16).

Važnost nefinancijskog izvještavanja u INA, d.d. prepoznata je prije više od dvadeset godina, kada je objavljeno prvo nefinancijsko izvješće o zaštiti okoliša s pregledom utjecaja na okoliš 1996. i 1997 godine. Od 2002. godine izdaje se Izvješće o zaštiti okoliša, zdravlju i sigurnosti, a od 2004. godine, sa samo nekoliko drugih hrvatskih kompanija INA Grupa je objavila Socijalno izvješće sukladno smjernicama Globalne inicijative za izvještavanja (GRI). U 2007. godini Izvješće o održivom razvoju razvijeno je prema GRI G3 metodologiji, koja uključuje izvještavanje o društvenom i okolišnom utjecaju. U 2015. godini objavljeno je prvo integrirano izvješće, kao prvo takve vrste u Hrvatskoj. Za izvješća objavljena 2016. i 2017. godine odabrani materijalni nefinancijski pokazatelji bili su predmetom nezavisne revizije (šest indikatora), a za izvješće iz 2018. godine nezavisna revizija proširena je na deset materijalnih nefinancijskih indikatora.

Postignuća u izvještavanju
Svake godine, s ciljem poboljšanja, nastojimo implementirati povratne informacije naših dionika i nezavisnih revizora u nefinancijsko izvješće, kako bi informacije u izvješćima bile jasnije, sažetije i transparentnije te prikazane na način da ih čitatelji mogu jednostavno i jasno interpretirati. 
Drago nam je što je naš trud u pogledu izvještavanja više puta prepoznat od strane stručnog povjerenstva na Green Frog Award natječaju Deloitte-a. Naime, Inino izvješće za 2017. godinu proglašeno je kao najbolje izvješće o održivom razvoju u Hrvatskoj za 2017. godinu, čime je Ina po treći put pobijedila na takvom natječaju. Naime, 2015. godine INA je nagrađena Deloitte-ovom nagradom za najbolje izvješće o održivosti za 2014. godinu, a izvješće je, osim ove nagrade, dobilo i posebno priznanje na srednjeeuropskom nivou  (tzv. Distinction). Za Godišnje izvješće 2015. godine INA je primila posebno priznanje za zrelost u pogledu točnosti i važnosti prezentiranog sadržaja i isticanje u odnosu na druga izvješća. U tom izvješću prikazana je važnost u lancu opskrbe te napredak u izvještavanju, osobito u području opisa podataka koji su transparentno prikazani. Godišnje izvješće INA Grupe za 2016. godinu također je dobilo nagradu „Green Frog”, kao najbolje izvješće o održivosti u Hrvatskoj. 

Integrirano godišnje izvješće INA Grupe za 2018. objavljeno je 18. travnja 2019. godine. Izvješće je pripremljeno sukladno GRI Standardima (sržna opcija) i Sektorskom dodatku za naftu i plin. Također, provedena je nezavisna revizija za deset materijalnih nefinancijskih pokazatelja, a koji uključuju slijedeće GRI indikatore: 302-1 Potrošnja energije unutar organizacije, 303-3 Crpljenje vode po izvoru, 305-1 Izravne emisije stakleničkih plinova (GHG) (Područje 1), 305-2 Neizravne emisije stakleničkih plinova (GHG) (Područje 2), 306-2 Otpad prema vrsti i metodi odlaganja, 306-3 Značajna izlijevanja, 403-9 Ozljede povezane s radom, 403-10 Oboljenja povezana s radom, 404-1 Prosječan godišnji broj sati obuke po zaposleniku i 404-3 postotak zaposlenika koji dobivaju redovitu ocjenu radnog učinka i individualnog razvoja. Na temelju provedenih procedura i pribavljenih dokaza, nezavisni revizori potvrdili su da je navedenih deset nefinancijskih indikatora, o kojima se izvješćuje u Godišnjem izvješću INA Grupe za 2018., pripremljeno u skladu sa GRI Standardima.

 
Izvješće o održivom razvoju
Download pdf dokumenta
 
Integrirano godišnje izvješće za 2018. god.  Preuzmi PDF - 43.000 KB
Kazalo sadržaja GRI 2018.  Preuzmi PDF - 2.000 KB
Integrirano godišnje izvješće za 2017. god.  Preuzmi PDF - 9.000 KB
Integrirano godišnje izvješće za 2016. god.  Preuzmi PDF - 8.000 KB
Integrirano godišnje izvješće za 2015. god.  Preuzmi PDF - 4.357 KB
Integrirano godišnje izvješće za 2014. god.  Preuzmi PDF - 4.357 KB
Izvješće o održivom razvoju za 2013. god. Preuzmi PDF - 4.003 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2012. god. Preuzmi PDF - 3.003 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2011. god. Preuzmi PDF - 5.003 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2010. god. Preuzmi PDF - 1.809 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2009. god. Preuzmi PDF - 3.233 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2008. god. Preuzmi PDF - 3.160 KB  
Izvješće o održivom razvoju za 2007. god.
Preuzmi PDF - 6.323 KB
 
Izvješće o održivom razvoju za 2006. god. Preuzmi PDF - 4.303 KB  
Socijalno izv. 2005.
Preuzmi PDF - 2.939 KB
 
Ekološko izv. 2005. Preuzmi PDF - 1.440 KB  
Socijalno izv. 2004. Preuzmi PDF - 2.489 KB
 

Za sve informacije vezane za Održivi razvoj Ine i Izvješće o održivom razvoju, možete se obratiti na e-mail adresu: Odrzivi_Razvoj@ina.hr
 
Odaberite jezik: