INA Klub volontera


U povodu obilježavanja Europske godine volontiranja, INA je 2011. pokrenula Projekt korporativnog volontiranja svojih zaposlenika. INA Klub volontera osnovan je s ciljem dobrovoljnog ulaganja osobnog vremena, truda, znanja i vještina za opću dobrobit. Klub danas broji 1.245 člana, a broj se povećava iz godine u godinu.

Klub je do danas odradio ukupno 27.048 sati korporativnog volontiranja u sklopu 216 volonterskih akcija. Radili su u gotovo svim krajevima Hrvatske, pri čemu su pomagali djeci, starijima i nemoćnima, socijalno ugroženima, zapravo, svima kojima je pomoć bila potrebna. Sami ili u sklopu zajedničkih akcija sudjelovali su u brojnim akcijama čišćenja podmorja, pošumljavanja, uređivanja zapuštenih površina.
INA Klub volontera nagrađen je od strane Volonterskog centra Osijek za doprinos poslovnog sektora razvoju volonterstva na području Slavonije i Baranje, za 2010. i 2012. godinu te Posebnim priznanjem za doprinos poslovnog sektora razvoju volonterstva, za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu.

Konferencije o korporativnom volontiranju

Volonterski centar Zagreb i njegovi partnerski centri iz Osijeka i Splita te Mreža za razvoj korporativnog volontiranja 2017. i 2018., održali su Konferencije o korporativnom volontiranju koje su okupile više od dvije stotine uzvanika korporativnog i neprofitnog sektora iz cijele Hrvatske. INA je sponzorirala ove konferencije, sudjelovala na okruglom stolu, te predstavila svoj volonterski program na Sajmu volontiranja. Osim doprinosa konferencijama, u suradnji s Mrežom volonterskih centara Hrvatske, INA je sudjelovala u izradi Priručnika za korporativno volontiranje te je aktivan suosnivač Mreže za razvoj korporativnog volontiranja sa stalnim članom u Glavnom odboru mreže. INA sa svojim iskustvom, stečenim znanjem i resursima kroz Mrežu za razvoj korporativnog volontiranja doprinosi jačanju i širenju svijesti o korporativnom volontiranju i pomaže u svladavanju prepreka ka uključivanju što većeg broja kompanija i radnika.

INA potpisnik Povelje o priznavanju kompetencija stečenih volontiranjem

INA je, uz još dvadesetak tvrtki, udruga i obrazovnih institucija, 4. rujna 2015., potpisala Povelju o priznavanju kompetencija stečenih volontiranjem. Predstavljanje i potpisivanje Povelje organizirali su Mreža mladih Hrvatske, Volonterski centar Zagreb i Sveučilište u Rijeci, u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca. Poveljom se poslodavce i obrazovni sektor potiče na priznavanje i vrednovanje kompetencija stečenih volontiranjem. Na taj se način usvajaju standardi i dobre prakse u procesima zapošljavanja, profesionalnog usavršavanja i napredovanja na radnom mjestu koji počivaju na prepoznavanju važnosti volontiranja te njegovih dobrobiti za pojedince, organizacije, zajednice i cjelokupno društvo.

Potpisivanjem Povelje INA je izrazila spremnost za razvijanje dobrih praksi u vrednovanju volontiranja kako pri zapošljavanju tako i u profesionalnom napredovanju te kroz poticanje i vrednovanje volonterskih napora svojih zaposlenika.

Odaberite jezik: