Održivi razvoj

Udruga Krila – terapijsko jahanje

Naziv udruge: Krila – terapijsko jahanje, udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom
Skraćeni naziv: Krila – terapijsko jahanje
Predsjednik udruge: Saša Tuksar
Adresa: Otona Ivekovića 31,Sesvete
Web adresa: www.krila.hr
Facebook stranica: www.facebook.com/KRILA-terapijsko-jahanje-106456202727712
E-mail: krila@krila.hr
Telefonski kontakt: 091/253-7191
Godina osnivanja:1995.
Broj članova/štićenika:76

O udruzi

Krila – terapijsko jahanje osnovana je kao udruga 1995. godine. Osnivači su bili bračni par iz SAD-a Mary i Dick Fischer koji su željeli dobrobiti terapijskog jahanja pružiti stradalnicima u Domovinskom ratu. Kroz 20 godina postojanja, korisnici usluga Krila bili su osobe s invaliditetom različitih dijagnoza, da bi 2011. godine Krila postala udruga koja pruža usluge djeci i mladima sa cerebralnom paralizom.

Udruga pruža četiri vrste usluga:

  • Fizikalna terapija po Bobath NRT metodi
  • Terapije pomoću konja – hipoterapija
  • Aktivnosti pomoću konja (Sportska sekcija)
  • Volonterski program

Volonterski program je vrlo razvijen budući da volonteri čine najveći dio osoblja. Program obuhvaća obuku, edukaciju, odgoj i obrazovanje volontera, prema Sistematizaciji volonterskih pozicija koja je izrađena u suradnji s MZOŠ 2013/2014. godine. U Programu sudjeluju i volonteri iz drugih zemalja Europe putem Erasmus+ aktivnosti. Broj korisnika usluga rehabilitacije je do 100 na godišnjoj razini, a volontera do 200, također na godišnjoj razini.
Udruga aktivno surađuje s Poliklinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Stojčević Polovina, s X. gimnazijom dr. Ivan Supek, kao i s nadležnim ministarstvima i institucijama RH.

Posebno je važna suradnja s Ekonomskim fakultetom Zagreb preko prof.dr.sc. Vinka Belaka, zahvaljujući kojem je osmišljen i na natječaj Europskog socijalnog fonda uspješno prijavljen inovativni model mjerenja utjecaja OCD-a u zajednici. Udruga surađuje i sa sličnim organizacijama u inozemstvu.

Sretan sam što INA ulaže u zajednicu jer ćemo tako zahvaljujući novom prostoru u kojem smo zatekli natkriveni objekt idealan za zatvoreno jahalište, moći pružati naše usluge djeci tijekom čitave godine,  neovisno o vremenskim (ne)prilikama, što do sada nije bilo moguće.”

Saša Tuksar, predsjednik