Intervju sa Želimirom Šikonjom, izvršnim direktorom SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina (Poslovni dnevnik, 20. rujna 2015.)

Odaberite jezik: