A B C D E F G H I K L M N NJ O P R S Š T U V Z

E

 • ECHA - Europska agencija za kemikalije
 • Efekt staklenika - zbog onečišćenja štetnim plinovima (stakleničkim plinovima), atmosfera je postala propusnija za Sunčevo zračenje (svjetlosno i ultraljubičasto zračenje), dok se u isto vrijeme teže hladi, jer slabije propušta toplinsko (infracrveno) zračenje u svemir, pa dolazi do općeg zatopljenja na Zemlji
 • Eksploatacija - (iskorištavanje, proizvodnja), vađenje prirodnih bogatstava; proizvodnja nafte i prirodnog plina
 • Ekološka goriva - goriva za motore s unutarnjim izgaranjem (benzini i dizelsko gorivo) s minimalnim sadržajem sumpora. “Čista goriva“ moraju biti bez olova i sumpor iz razloga, jer te tvari smetaju ili onemogućavaju rad suvremenih motora i pomoćnih uređaja (katalizatora), konstruiranih tako da smanjuju emisiju opasnih „stakleničkih plinova“ (ugljik II-oksida, metana, dušikovih oksida i drugih), koji onečišćuju atmosferu u cjelini i vjerojatni su uzrok globalnom zatopljenju na Zemlji.
 • Ekvivalentna nafta - (EN), (istovrijedno), jedinična količina nafte u usporedbi s količinama drugih energenata jednake energetske vrijednosti: 1 t nafte jednaka je (približno) energetski kao 1 000 mł prirodnog plina, kao 1,4 t kamenog ugljena, ili kao 4,7 mł ogrjevnog drva
 • Eruptiranje - kontrolirano izlaženje nafte, prirodnog plina i vode kroz bušotinu potisnom energijom ležišta; nekontrolirano eruptiranje (erupcija): slobodno izbijanje fluida iz podzemlja kroz bušotinu na površinu
 • Eruptivne stijene - (vulkanske, magmatske), stijene nastale hlađenjem i kristalizacijom magme (taljevine)
 • Etan - plinoviti ugljikovodik (C2H6), dobiva se preradom prirodnog ili rafinerijskog plina kada se želi koristiti kao sirovina za proizvodnju etilena.
 • Eterifikacija - je reakcija olefinai alkohola pri čemu nastaje eter. Ukoliko reagiraju izobuteni metanol tada nastaje metilizobutileter (MTBE), koji ima izvrsna antidetonatorska svojstva, tj. visoki oktanski broj, zbog čega je izvrsna benzinska komponenta.
 • Etilen - nezasićeni ugljikovodik (C2H4), bezbojan plin, dobiva se preradom etana, također i propana, benzina i dr; sirovina za daljnju petrokemijsku preradu (plastične mase)
 • Europska shema trgovanja emisijama - Europska shema trgovanja emisijama stakleničkih plinova međunarodni je sustav za trgovanje emisijama stakleničkih plinova unutar EU.
Odaberite jezik: