A B C D E F G H I K L M N NJ O P R S Š T U V Z

F

  • Flexikoking - nastavak fluid kokinga sa spaljivanjem koksa, u koksni niskokalorični plin, bez katalizatora.
  • Fluid - (tekuće), zajednički naziv za tekućine i plinove.
  • Fluid katalitički kreking (FCC) - cijepanje ugljikovodika u tekućem sloju katalizatora.
  • Fosilna goriva - ugljen, nafta i prirodni plin.
  • Frakcijska destilacija - proces destilacije kojim se dobiva više sastojaka (komponenata, frakcija) hlađenjem para na određenim temperaturama
Odaberite jezik: