A B C D E F G H I K L M N NJ O P R S Š T U V Z

H

 • Heksan - tekući ugljikovodik (C6H14), sastojak benzina.
 • Hidrati - čvrste,kristalne, ledene tvorevine nastale od prirodnog plina i slobodne vode pod određenim tlakom i temperaturom; temperatura okoline može pri tom biti 10 – 30 ˚C iznad 0 ˚C.
 • Hidrodesulfurizacija - uklanjanje sumpornih spojeva iz naftnih derivata pomiću vodika i katalizatora.
 • Hidrokreking - cijepanje molekula ugljikovodika pomoću vodika i katalizatora.
 • Hidroobrada - uklanjanje nepoželjnih spojeva (sumpor, dušik) iz ugljikovodika pomoću vodika i katalizatora.
 • Hijerarhija upravljanja - Niz kontrola, koje bi trebale biti primijenjene prema sljedećem redoslijedu (može se uzeti u obzir broj opcija i primjenjivati ih pojedinačno ili u kombinaciji):
  • Eliminirati - potpuna eliminacija opasnosti;
  • Zamijeniti - zamjena materijala ili procesa s manje opasnim;
  • Redizajn - redizajniranje opreme ili procesa rada;
  • Odvojiti - izolirati opasnost kolektivnim čuvanjem ili ga zatvoriti;
  • Administracija – kontroliranje poput osposobljavanja, procedura, itd;
  • OZS – Izolirati radnike od opasnosti osiguranjem osobne zaštitne opreme i kontrolom obveze njenog korištenja
 • Hydroskimming rafinerija - najjednostavniji tip rafinerije koja u svom sastavu nema procesa za preradu atmosferskog ili vakuum ostatka.
Odaberite jezik: