A B C D E F G H I K L M N NJ O P R S Š T U V Z

K

 • Katalizatori - su kemijski spojevi koji pospješuju kemijske reakcije ali ne učestvuju u njima.
 • Katran - prirodni katran je ponekad naziv za tešku naftu (bitumen) koja je prodrla do površine Zemlje; teški ostatak izlučen iz plinova pri rasplinjavanju ugljena i drveta, sirovina za kemijsku industriju; nakupine u dimnjacima kod peći loženih ugljenom ili drvetom
 • Kemijski spoj - tvari koji se sastoje od istovrsnih molekula sastavljenih od atoma više elemenata; tvar koja se sastoji od više elemenata.
 • Kogeneracija - istovremena proizvodnja električne energije pomoću plinskih i parnih turbina.
 • Kolektor - šupljikava (porozna) i propusna stijena (naslaga, sloj) u kojoj se mogu akumulirati tekućine i plinovi; nadsvođen nepropusnim stijenama može biti ležište nafte i prirodnog plina
 • Kolomaz - (šmira), mazivo za podmazivanje osovina kotača zaprežnih i drugih vozila; u prošlosti proizvod jednostavne prerade teške nafte iz prirodnih izvora
 • Kompresorska stanica - (KS), postrojenje za komprimiranje (stlačivanje) prirodnog plina na viši tlak; sastoji se od potrebnog broja kompresora s motorima na plinski ili električni pogon
 • Kondenzacija - prevođenje para hlađenjem u tekuće stanje.
 • Kondenzat - mješavina laganih ugljikovodika u tekućem stanju.
 • Kontrolirana ispuštanja u vode- Vode ukupno ispuštene u podzemne vode, površinske vode ili u sustave kanalizacijske odvodnje.
 • Konverzija - je odnos lakih proizvoda (plinovi,benzin i plinska ulja) i ostatka u odnosu na ulaznu sirovinu, izražen u postocima. Konverzija ovisi o vrsti sirovine, tlaku, temperaturi i prostornoj brzini. Konverzija znači i pretvaranje jednih proizvoda u druge.
 • Korektivna radnja - Aktivnosti za popravljanje neželjenih problema u ZZSO ili nedostataka u Sustavu upravljanja ZZSO. Primjeri mogu uključiti prekide nadzora, neusklađenost sa internim ili zakonskim zahtjevima, akcidente, ozljede, bolesti, požare, ispuštanja u okoliš i druge gubitke i nepoželjne trendove parametara ZZSO.
 • Krekiranje – Kemijska reakcija cijepanja velikih organskih molekula i nastajanje malih molekula djelovanjem povišene temperature. Krekiranjem molekule kerogena nastaju bitumen i nafta, a krekiranjem nafte nastaju kondenzat i plin.
 • Kritična aktivnost - Aktivnost ili aktivnosti, koje ako se izvode izvan očekivanih okvira, mogu potencijalno uzrokovati incident visokog rizika.
 • Kritične informacije iz ZZSO - Informacije bitne za radnike organizacije, kako bi se osiguralo da očekivana izvedba u području ZZSO bude dostignuta i održavana. Te informacije mogu uključivati rizik za zaposlenike i odgovarajući nadzor, metriku ZZSO, ostvarivanje ključnih ciljeva, pouke iz istraženih incidenata, interese kupaca, odgovore na pitanja zainteresirane javnosti iskomunicirane menadžmentu itd.
Odaberite jezik: