A B C D E F G H I K L M N NJ O P R S Š T U V Z

L

  • LNG - (Liquefied Natural Gas), ukapljeni prirodni plin (UPP), prirodni plin ukapljen na temperaturi od –162 ˚C radi prijevoza brodovima (metanijerima)
  • Loživa ulja - derivati prerade sirove nafte koji se izdvajaju na temperaturama od 370 – 420 ˚C. Koriste se goriva za termoelektrane, toplane cementare i kao gorivo za velike brodske motore.
  • LPG - (Liquefied Petroleum Gas), ukapljeni naftni plin (UNP), propan, butan ili mješavina propan/butan, proizvod prerade sirove nafte ili prirodnog plina; koristi se prvenstveno kao energent ukapljen u čeličnim bocama i spremnicima
Odaberite jezik: