A B C D E F G H I K L M N NJ O P R S Š T U V Z

N

 • N-alkani - ravnolančani (normalni) alkani (parafini),pripadaju skupini zasićenih ugljikovodika.
 • Nadzor- Sustavni, nezavisni i dokumentirani proces za dobivanje uvida i objektivnu procjenu da bi se odredio stupanj do kojeg su ispunjeni kriteriji nadzora sustava upravljanja, postavljeni od strane organizacije.
 • Nafta - (grčki: naphta – zemno ulje), tekuća smjesa ugljikovodika mineralnog porijekla; energetska mineralna sirovina najveće važnosti; dobiva se iz podzemlja rudarsko-naftnim radovima, tj. bušenjem i proizvodnjom kroz bušotine; prerađuje se u rafinerijama u derivate nafte.
 • Nafteni (cikloalkani, cikloparafini) – Zasićene, cikličke komponente, sadrže samo ugljik i vodik. Ciklopentan i cikloheksan su najjednostavniji nafteni i nalaze se u nafti. Nafteni se pojavljuju i u kondenziranom obliku (sterani i triterpani), a sastoje se od višestruko kondenziranih prstena s pet ili šest ugljikovih atoma.
 • Naftni plin - (otopljeni, kaptažni), prirodni plin otopljen u ležišnim uvjetima u nafti ili izdvojen u ležištu iznad nafte u plinskoj kapi
 • Naftni prozor – Naftni prozor je dubinsko-temperaturni interval u kojem matična stijena generira najveći dio naftnih ugljikovodika. Naftni prozor nastaje u temperaturnom području između 60 i 160 ˚C, tj. katagenezi.
 • Naftno-plinsko polje - bušotine i otkrivena zasebna ležišta nafte, odnosno prirodnog plina; privedeno proizvodnji, naftno-plinsko polje obuhvaća i sve nadzemne objekte i postrojenja za proizvodnju nafte i plina
 • Naftno polje - bušotine i otkrivena ležišta nafte; kada su ležišta privedena proizvodnji, naftno polje obuhvaća i sve nadzemne objekte i postrojenja za proizvodnju nafte i plina.
 • Najbolje raspoložive tehnike, NRT - NRT podrazumijeva primjenu najučinkovitije raspoložive tehnike u pojedinom industrijskom sektoru sa ciljem postizanja visokog stupnja zaštite okoliša
 • Najniže racionalno izvedivo - Kratica za najniže racionalno izvedivo. Smanjenje rizika na ALARP znači svođenje rizika na razinu na kojoj bi troškovi, napori, vrijeme i problemi vezani uz daljnje smanjenje rizika bili daleko neproporcionalni stopi smanjenja rizika.
 • Neizravna šteta izazvana požarom - Troškovi nepredviđenog mirovanja opreme, trošak izgubljene prodaje, izgubljenih poslovnih prilika, itd.
 • Nesigurna radnja i nesigurni uvjeti - Nesigurna radnja (UA – Unsafe Act) je ponašanje koje povećava nepotreban rizik za ozljede, štete ili gubitak; Nesigurni uvjeti (UC – Unsafe Conditions) su situacije koje bi mogle dovesti do ozljede, oštećenja ili gubitka, ako nisu ispravljene.
 • Neusklađenost u području ZZSO - Neizvršenje zahtjeva:
         a) Smjernice upravljanja ZZSO, politike ZZSO, operativne regulative i
         b) Zakonskih zahtjeva iz područja ZZSO (inspekcijski nadzori i rješenja, prekršajni i sudski sporovi)
Odaberite jezik: