A B C D E F G H I K L M N NJ O P R S Š T U V Z

R

  • Rafinerija nafte - procesna postrojenja za preradu sirove nafte u korisne proizvode (derivate).
  • Razradna bušotina - bušotina koja se izrađuje na otkrivenom ležištu nafte i prirodnog plina s ciljem optimalnog crpljenja nafte i prirodnog plina iz otkrivenog ležišta.
  • Referentni dokumenti za izbor najboljih raspoloživih tehnika - Referentni dokumenti za izbor najboljih raspoloživih tehnika, koje objavljuje Europska unija. Izbor ili provjera usklađenosti s NRT-om za postojeća postrojenja provodi se prema tim dokumentima
  • REACH Uredba - REACH Uredba predstavlja novu zakonsku regulativu za obavljanje Registracije, Evaluacije,Autorizacije i Ograničavanja kemikalija
  • Reforming - pretvaranje ugljikovodika iz jednog oblika u drugi (alkane u cikloalkane ili u aromate) pomoću katalizatora, temperature i tlaka.
  • Remedijacija - Uklanjanje onečišćenja ili zagađenja iz tla, podzemnih voda, sedimenata ili površinskih voda kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš na mjestu namijenjenom za prenamjenu
  • Remontno postrojenje - u pravilu pokretno postrojenje s tornjem, pogonskim motorima i drugim postrojenjima i uređajima; služi za osvajanje, ugradnju opreme i održavanje bušotine te slojeva u ležištu
  • Rizici iz područja ZZSO - Kombinacija vjerojatnosti i posljedica specifičnih opasnosti koje mogu uzrokovati nepoželjni događaj iz područja ZZSO
  • Rudarska koncesija - (odobrenje), dokument kojim se stječe pravo istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina koje su u vlasništvu države
Odaberite jezik: